DOĞU TÜRKİSTAN'A ÖZGÜRLÜK KATİL ÇİN'E LANET

DOĞU TÜRKİSTAN'A ÖZGÜRLÜK KATİL ÇİN'E LANET

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Atanur ÇELİK bu kampanyayı başlattı

Doğu Türkistan Kerkük'le aynı kaderi yaşıyor.

Ama bu kader yeni değil, 60 yıldır en şiddetli boyutuyla yaşanmakta? Çin'in, 60 yıldır işgal altında tuttuğu bu bölgedeki katliam ve vahşeti kelimelerle anlatılacak boyutları aşalı çok oldu. Bizim medya, "ezeli ve ebedi Türk yurdu olan Doğu Türkistan"ı şu cümlelerle ifade ediyor maalesef: "Çin'in batısında, Uygur Türkleri'nin çoğunlukta olduğu Sincan (Doğu Türkistan) Özerk Bölgesi?"Emin olun, bütün vahşet ve katliamın sahibi Çin medyası bile, Doğu Türkistan'ı anlatırken bu kadar alçalmıyor. Çin katlediyor, asimile ediyor, yok ediyor? O necis ülkenin parlayan ve mis kokan gülleri bir bir koparılıyor? Peki biz ne yapıyoruz? "Türk yurdu Doğu Türkistan" bile diyemiyoruz? Çin'de Doğu Türkistan'a dönük ciddi ve sistematik bir asimilasyon politikası ve son günlerde iyice tırmanan bir katliam sözkonusu. Çin, tıpkı Kerkük'te uygulanan nüfus mübadelesi uygulamasıyla Doğu Türkistan'ı göçmen Çinlilerle dolduruyor. Doğu Türkistan'daki Türkleri de zorla, işçi balansı adı altında Çin'in necis diyarları arasında per perişan ediyor.Bütün Türk medyası Çin'in resmi haber ajansları gibi, "Çin'in batısındaki etnik çatışmalarda 150 kişi hayatını kaybetti" derken, Çin zulmü altında hayatına kaybeden 1000'e yakın Türk'ün kemikleri sızlıyor.Peki hükümet ne yapıyor? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da ifadesiyle sadece "an be an takip ediyor". Tıpkı Filistin'i, Kerkük'ü, Kabil'i, Karabağ'ı takip ettiği gibi! Sadece izliyor?MHP de Başbakan Erdoğan'dan "one minute"  çıkışı bekleme acziyetinde. Aman aman, sayın başbakan sakın "one minute" çıkışı yapmasın! Çünkü bu çıkışın ne kadar samimi ve Filistin'in yaralarına ne kadar merhem olduğunu biz çok iyi biliyoruz.Bu süreçteki en anlamlı soru şu: Çin uzun yıllardır kendini kamufle ederek alttan alta uyguladığı bu katliamı neden bir anda aleni ve daha şiddetli bir hale getirdi?Dilerseniz bu sorunun cevabını Doğu Türkistanlı gazeteci Mehmet Emin Batur'dan dinleyelim: "Bize göre, İlk olarak Şaoguan olayının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanının Çin'de resmi bir ziyaret için bulunduğu bir sırada meydana gelmiş olmasının anlamı, Çin ile Türkiye arasında yapıldığı söylenen terörle mücadele anlaşmasının Çinlileri cesaretlendirmiş olması ihtimalidir. Oysaki Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Doğu Türkistan Türklerinin hemen hepsi Çin için birer "terörist"tir ve bu "terörist"lerden Türkiye'de binlerce vardır. Peki, Türkiye'nin Çin'de kaç teröristi vardır? - Cumhurbaşkanı Gül'ü neden adeta ortaçağ dönemini yaşamaya mahkûm ettikleri Doğu Türkistan'ın Kaşgar, Hoten veya Gulca vilayetlerine değil de, devamlı Çinli göçmen getirip yerleştirilmesi sonucunda Çinli nüfusun neredeyse % 90 civarına ulaştığı ve işgalci Çin devletinin kendi nüfusuna hizmet etmek amacı ile her türlü mamurlaşmayı sağlamaya çalıştığı Ürümçi'ye götürmüşlerdir?-Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en üst organı olan TBMM, Çin işgalcilerinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Çin'e yaptığı ziyareti kendisinin çirkin ve insanlık dışı emellerine ulaşabilmek için fırsata dönüştürmek istemesine asla izin vermemeli?Çin, Doğu Türkistan'daki insanlık dışı katliam, sürgün, ırki aşağılama ve asimilasyon gibi uygulamalarını derhal durdurmadığı takdirde Çin mallarının Türkiye'ye girişine asla izin verilmeyeceği konusunda uyarılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk dünyasının en köklü devlet geleneğine sahip Türk devleti olması sebebiyle Kaşgar'ın yok edilmekte olmasının derhal durdurulmasını istemelidir."
 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.