Arguvan Şotik ve Çevresinde Maden Arama Sondajlarının Doğaya Zararları

Arguvan Şotik ve Çevresinde Maden Arama Sondajlarının Doğaya Zararları

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Doğayı koruma Dernekleri ve Sivil Toplum Kurumları tarafına Hüseyin Çıplak bu kampanyayı başlattı

 

 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE DOĞAYA VERİLEN ZARARLAR.

Altın, Gümüş,Demir, bakır, kurşun vb metalik veya bor, kuvars, kil grubu, kum vb endüstriyel karakterde madenler ile kömür vb enerji hammaddeleri madenler başlığı altında toplanmaktadır. Bu madenler.Bilindiği gibi çevre, tüm toplumu ilgilendiren dolaysıyla çevresel sorunlara neden olduğu Su, Hava, Toprak ekolojik tahribatlara neden olduğu  faktörlerin sonucu yaşanan çevre tahribatları günümüzde çevreye vermiş olduğu zararlar, yaşam çevresinin korunması hedefini her türlü insan girişiminin odak noktası haline getirmiştir ve çevre hakkı temel bir insan hakkına dönüşmüştür.Çevre faktörünün gözardı edildiği herhangi bir insan girişimi olamayacağı gibi madencilik faaliyetlerinin de sürdürülmesi mümkün değildir. Çevreye verdiği zararlar açısından ilk sıralarda gelen madencilik faaliyetlerinin çevre duyarlılığı ekseninde yeniden ele alınması, toplumsal duyarlılıkların da etkisiyle ülkemizde sık sık gündeme gelmektedir. Bir madencilik faaliyetinin çevreye etkisi aşağıdaki alıntıda genel hatları ile ortaya konmuştur. Günümüzde yaşanan çevre problemlerinin ana kaynağını, mevcut doğal dengenin insan eli tarafından bozulması teşkil eder. Yerkabuğundaki mineral yataklarının işletilmesiyle, yani madencilik faaliyetleriyle de kaçınılmaz bir şekilde arazi bozulmaları meydana gelmekte ve giderek artan talep yüzünden de arazi bozulmaları yaygınlaşmaktadır.

Genel olarak, madencilik faaliyetlerinin etkileri, mineral zenginleştirme ile birlikte açık ve kapalı maden işletmeciliğinin sebep olduğu çevre problemleri şeklinde karşımıza çıkar. Madencilik jeolojik yapıyı, röliyefi, su rejimini, yerel iklim ve peyzajı değiştirir, toprak ve bitki örtüsünün doğrudan yok edildiği açık maden işletmeciliğinde daha da belirgin olarak görülür. Dolaylı bozulmalar ise, cevher, örtü ve atık yığınları ile madencilik binaları ve tesislerinin bulunduğu arazilerde meydana gelir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.