Kampanya Kapatıldı

//cevresorunu.blogspot.com/

Bu kampanya 17 destekçiye ulaştı


Mustafa  Kemal'in   "Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır." şeklindeki özdeyişine uygun olarak;   

Evrensel boyutta çağdaş demokrat olmanın temel koşulu;güvenli insan ilişkileri ve gelir dağılımında eşitliğin yanında, doğal,kültürel ve estetik çevrenin korunması konusunda katkı sunmaktır..

Çevreyi yok sayarak, GSMH da sağlanacak büyümenin ; tek başına,toplumun refah ve mutluluk ölçütü olarak kabul edilmeyeceği aşikardır.

Evrensel boyutta tüm insanlığın çıkarlarına aykırı,kentimizde, ülkemizde ve dünyamızda;  

Çevre duyarlığından yoksun,bugüne yönelik hoyrat üretim tarzları ile gelecek kuşakların gereksinimleri görmezlikten gelinmemelidir. http://cevresorunu.blogspot.com/Bugün Engin imzanı bekliyor!

Engin Algül bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «DOĞAL ÇEVREMİZİ KORUMADA DUYARLI OLALIM : Yerel,ulusal ve uluslar arası her platformda, yaşamın her alanında “Çevre” konusunda kamuoyu bilinci ve duyarlığı oluşmasına katkı sunalım. http://cevresorunu.blogspot.com/». Engin ve imza atan diğer 16 kişiye katıl.