Doğa tahribatına son verelim.

Doğa tahribatına son verelim.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarafına Cem Yuksel bu kampanyayı başlattı

İzmir Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi yıllardır doğası, sakinliği ve temiz havasıyla bilinen bir yerleşim yeridir.
Doğayı koruyarak yaşadığımız bölgemizde hem evcil hayvanlarımızı hem de doğada karşılaştığımız kartal, şahin, sincap, kirpi ve tilki gibi hayvanları görebiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz.
Ama maalesef bu bölgeye 52000 metrekarelik bir yarış pistinin yapılacağını üzülerek öğrendik. İzmir Güzelbahçe İlçesi, 1379, 1380, 1381,1383, 1384, 1385, 1386 no’lu parselleri kapsayan söz konusu alan; 1/100.000 ölçekli İzmir Manisa çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli İzmir Kent Bütünü Nazım İmar Planında tarım alanında kalmaktadır.
Bu bölge doğal yaşam alanı olduğu gibi başta tarihi zeytin ağaçları olmak üzere diğer tarım ürünlerinin yetiştirildiği, çiçek seralarının bulunduğu bir bölgedir. Ayrıca civarda çok yoğun hayvancılık yapılmaktadır. Bu kadar doğal bir ortama yapılan Go-Kart yarış pisti doğanın tüm dengesini, çocuklarımızın ve bizlerin yaşam kalitesini bozacaktır.
Pistin yaratacağı hava ve gürültü kirliliği bitkisel ürünlerde kirlilik yanında hayvanlarda korku ve strese sebep olması nedeniyle kalite ve verim düşmesine sebep olacaktır. Daha da önemlisi ekosistem çökecektir. Bu nedenle civardaki işletmeler de bundan önemli ölçüde zarar görecektir.
Bunlarla birlikte yakın çevrede fazla sayıda resmi ve özel okul ve huzurevleri vardır. Bu bölge için pist projesi uygulamaya geçerse çıkan motor gürültüsünden ve egzoz kirliliğinden bu bölgede yaşayan bizler kadar çevredeki, yerleşim alanları ve öğrencilerin de olumsuz etkileneceği aşikârdır.
Profesyonel bir Go-Kart aracı 90-110 Db ses yapabilir ve hızlandıkça sesleri artar. Bu araçların sadece ses düzeyi değil, yankı ve titreşim şiddetleri de çok yüksektir. Bu kadar doğal bir vadinin ortasında böyle bir pistin etrafına yapılabilecek ses bariyerleri, uluslararası istatistiklere göre sesi en fazla 11 Db ölçeğinde engelleyebilecektir. İnsan sağlığı için 60 Db üzerinde bir devamlı ses ise dayanılmaz bir gürültüdür. Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı gereğince gürültü ölçümleri sonucu Türkiye’de mühürlenmiş olan benzer Go-Kart ve Ralli yarış alanları bulunmaktadır.
Acaba böyle bir inşaat için ÇED raporu var mıdır? Bu tesise ön onay vermiş olan yetkililer gelip burayı bir kez olsun kendi gözleriyle görmüşler midir? Doğa katliamı yapmak yerine farklı, doğa ve yerleşimlerden uzak bir mekân seçilemez miydi?
Bölgeye 5 kilometre uzaktan geçen Çeşme otobanının yanında hazır Go-Kart tesisi bulunurken yerleşim alanlarının hemen yanında, doğa ve tarım alanları ortasında İzmir Karting Kulübü tarafından başlatıldığı öğrenilen bu katil projeyi Ekim 2018’de hayata geçmeden önce durdurmak için gereken desteği en kısa sürede gösterilmesini bekliyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.