Opzegging Vertrouwen Minister Hoefdraad

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Petitie Aangeboden aan De Nationale Assemblee, onze vertegenwoordigers, via de voorzitter, Assembleevoorzitter drs. Jennifer Geerlings – Simons, of diens waarnemer,

Geachte Voorzitter,

Bij deze uiten wij, burgers van Suriname, onze bezorgdheid omtrent het financieel beleid, de inzichten, analyses, en attitude van de Minister van Financiën. Als uitgangspunt gebruiken wij uitspraken van de Minister van Financiën, dhr. Gillmore Hoefdraad zoals die in de media en uw college zijn gepresenteerd. Hierbij geven wij u een uiteenzetting van de meest spraakmakende en verontrustende uitspraken en voorspellingen en resulterende uitkomsten van de afgelopen 2 jaar, op basis waarvan wij tot ons standpunt en verzoek aan het eind van deze petitie komen;

·        Op 23 december 2015 stelt Minister Hoefdraad dat een verdere devaluatie van de Surinaamse Dollar (SRD) totaal niet aan de orde is.[i] De koers was op die dag 1 USD voor SRD 4.04.

2 maanden later in februari 2016 zou het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben voorgesteld om opnieuw de Surinaamse munt te devalueren. Suriname koos voor valutaveilingen. De koers was toen volgens de CBvS nog 1: 4.04, maar de zwarte markt koers liep al tot de 5.50-6.00 voor 1 USD.

·        Op 22 maart 2016 ook in uw college zei dezelfde minister Hoefdraad: “De crisissituatie zal nog ongeveer zes maanden duren. Daarna wordt er verlichting verwacht, wanneer de Merian goudmijn operationeel is en de raffinaderij van Staatsolie volop in productie is…”.[ii]

Vermeldenswaardig: 5 april 2016 Wet op de Staatsschuld gewijzigd[iii].

·     Inmiddels 7 april 2016, de valuta veilingen zijn aan de gang en de wisselkoers is na de vierde veiling gestegen naar SRD 5,42 voor de US dollar. Later die maand zegt de minister dat er is gekozen voor stabilisatie van de wisselkoers door valutaveilingen. De minister verwacht dat de koers zal stabiliseren.

Vermeldenswaardig: Vanaf 26 april 2016 memorandum stopzetting monetaire financieren getekend door Hoefdraad en Gersie (Cbvs). Dus tot en met 25 april 2016 is er wel monetaire gefinancieerd? En de economische recessie begon wanneer?  

 ·     Mei 2016, en wel op 27ste van die maand laat het Kabinet van de President weten: “…IMF in Washington DC goedkeuring gegeven aan de steun die Suriname heeft gevraagd aan het IMF ten gunste van herstel van de economie.”

 

 Minister van Financien, die ons bij het IMF heeft doen belanden, zegt in radio program: …” Volgens hem heeft Suriname het ergste achter de rug”,… de overheid het jaar zal afsluiten met een begrotingstekort van ... [iv]

·   In dezelfde week heeft de Kredietbeoordelaar Moody’s  Surinames positie in vreemde valuta en in de lokale valuta, gedegradeerd naar B1. Op 30 mei 2016 zegt Hoefdraad: volgend jaar verwacht hij een positieve beoordeling van Moody's en Standard en Poors.[v]

 ·   In november 2016, stelt de Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën dat Suriname niet met de rug tegen de muur zit. De zwaarste periode van de economie is in 2017 voorbij, 2017 geeft een groei aan tussen 1 en 2, misschien 2,5%. Inmiddels was de koers 1: 7.10

 ·   En toen begon het jaar 2017, Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven op kritieken van de oppositie, dat er niet geleend wordt om te lenen. Het gaat om leningen die nodig zijn voor ontwikkeling. De koers was toen 1: 7.4

Welke duurzame, inkomstenverhogende projecten precies, vragen wij, die al deze leningen ooit een keer moeten gaan afbetalen ons af?

·   Op 22 februari 2017, krijgt Suriname de beoordeling van B- met negatieve vooruitzichten. En in april van dit jaar  2017 S&P rating naar B negatief, een jaar geleden was het nog B+ (negatief). [vi]

 En toch nog,  ziet de financiële situatie er in mei 2017 volgens minister Hoefdraad nu veel beter uit dan in april 2016.

 ·   21 juni 2017 Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft De Nationale Assemblee voorgehouden dat de economie in een veel beter vaarwater is terechtgekomen. Het ergste is voorbij. "De inflatie is onder controle… Wij praten over een positief resultaat op de lopende rekening. De reserves gaan een stijgende trend blijven vertonen."

 ·   Aug 2017 Minister Gillmore Hoefdraad vindt niet dat het nodig is een SOS signaal te geven over de begroting 2017. Het is niet nodig om de hulp in te roepen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES)…[vii]

De 2017 begroting werd in augustus 2017 aangenomen.

·   Oktober 2017 Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën legt uit dat door het bureaucratisch proces het voorkomt dat instellingen en staatsbedrijven te laat over hun geld kunnen beschikken.

 ·   November 2017 Er is sprake van een downgrade van Moody’s.[viii] Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt dat Moody's zich gebaseerd heeft op de voorzichtige projecties voor 2018-2020 die in augustus van dit jaar zijn gepresenteerd.

Wij vragen ons dan in gemoede af, sinds 2016 gaat het steeds beter, zie de vetgedrukte delen in deze tekst, hoe bedenkt  een organisatie als Moody’s dan weer een downgrade? Het ergste is toch voorbij Minister?

·        December 2017, de begotingsbehandeling van de begroting 2018 gaat niet door. Er komt een nieuwe begroting, ergens in april 2018.      

Dit is de begroting op basis waarvan de jaarrede van de (wnd) President is afgestoken 3 maanden geleden? Toen zag het er allemaal rooskleurig uit.

 ·        Er is in de week van 10 dec sprake van een lening bij Oppenheimer twv 75 miljoen USD voor de voorbereidingen van “asset sales”.

Dit terwijl het Bureau op de Staatsschuld op haar pagina in het 3e kwartaal rapport van 2017 duidelijk uiteenzet waar er al dan geen ruimte meer is tot het sluiten van leningen.[ix]  

Geachte DNA voorzitter, wanneer de minister van Financiën vragen van uw leden volksvertegenwoordigers niet beantwoord, staan wij hier vast en zeker voor niemendal. Toch voelen wij ons geroepen, via u, de minister van financiën eraan te herinneren dat hij in dienst is van land en volk. Wij, de burgers van dit land, zijn in onze democratische rechtsstaat vertegenwoordigd door  onze volksvertegenwoordigers in uw huis. Waarom worden hun vragen, die ook onze vragen zijn, dan niet correct en volledig beantwoord? Niet op de Minister zijn tijd, maar op onze tijd, net zo prompt en onmiddellijk als zijn keurig op tijd overgemaakt maandelijkse vergoeding voor het ministerschap.   

Wij zijn hier niet gekomen voor antwoorden op de gestelde vragen, dat laten we over aan de volksvertegenwoordigers in uw college. Desalniettemin staan wij hier omdat de koers inmiddels verdubbeld is en de financiële malaise in elke sector te merken en voelen is. Inflatie berekeningen, BBP-cijfers, leningenbeleid, uitbetalingen, inhoudingen, overige financieel technische analyses en rapporten laten we over aan de deskundigen. Feit is, ‘we fir’in in un saka’ en zien de gevolgen van het financieel wanbeleid zoals stijgende criminaliteit dagelijks om ons heen. Geen enkel statement zoals ‘het ergste is achter de rug’ kan dit leed meer verzachten.  

Wat wij nu nodig hebben en eisen van een minister van financiën, is transparantie, eerlijkheid, integriteit, daadkracht, kunde en vooral vertrouwen. Vertrouwen dat het ooit weer een keer goed zal komen, en dat alle leningen die nu doorgedrukt worden, daadwerkelijk vruchten zullen afwerpen voor ons en de generaties na ons.

Wij zijn hier omdat het gedrag dat tentoongesteld wordt door deze huidige Minister in  en buiten uw college, niet langer acceptabel is. Zijn geloofwaardigheid is ‘verdampt’, en het broodnodige vertrouwen is onherstelbaar geschaad. Op basis hiervan, en de hierin impliciet tentoongestelde technische onkundigheid aan de dag gelegd de afgelopen 2 jaar, zeggen wij, de ondertekenaars van deze petitie, het vertrouwen in deze minister op.

Bij deze vragen wij aan uw college, dat er een motie van wantrouwen tegen deze minister wordt voorbereid en in stemming gebracht. De gevolgen en de te ondernemen stappen zijn voor u, de beleidsmakers, de politiek, eventuele vakorganisaties en anderen die de kastanjes voor de huidige regering uit het vuur willen halen. Wij, burgers van Suriname, hebben recht op respectvolle, integere en kundige leiders die te vertrouwen zijn. Wij kunnen alleen maar hopen dat u als voorzitter van ons hoogste college van de Staat zich daarvan bewust bent en ongeacht uw politieke kleur, of relatie tot betrokkene de nodige maatregelen zult treffen.

Wij danken u voor uw aandacht.

 [i] http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32938
[ii] http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34382
[iii] http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34601
[iv] http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/38457 /radio ABC welingelichte kringen nov 2016
[v] http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/35616
[vi] https://countryeconomy.com/ratings/suriname
[vii] http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/42686
[viii] http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/44372
[ix] www.sdmo.orgToday: The Next Generation - a movement is counting on you

The Next Generation - a movement needs your help with “DNA: Opzegging Vertrouwen Minister Hoefdraad”. Join The Next Generation - a movement and 1,330 supporters today.