Wij, het volk van Suriname, eisen openbaarheid van bestuur!

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Op 11 juli 2017, is er een Comite Generaal vergadering (CG) gescheduled tav de gezondheisdzorg en de ALCOA kwestie, op aanvraag van de regering. Dat mogen wij niet toestaan in het kader van openbaarheid van bestuur waar de regering zich aan dient te houden. Van deze 2 onderwerpen zijn 1. de gezondheidszorg een van de basisvoorzieningen die de Staat MOET realiseren voor haar volk (conform hun eigen zeggen en wet) en 2. die stuwdam en alles wat daarraan vast zit (Alcoa/Suralco) regardeert ONS land, ONS meer, ONS milieu, niet van deze regering niet van de DNA leden, van ONS! Wij hebben recht te weten wat er besproken wordt, en hoe ons lot eruit zal zien tav deze 2 onderwerpen.

Alles in een Comite Generaal vergadering (CG) is geheim, en alle participanten zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dit mag niet. Dit zijn zaken die ons allen aangaan! Zeg nee tegen het behandelen van deze 2 onderwerpen in CG, het zijn geen zaken aangaande nationale veiligheid! Het is jouw recht te weten wat er besproken wordt, en zo is het de regering haar plicht deze informatie openbaar te maken.