GEEN ONTMANTELING ZONDER VERANTWOORDING BROKOPONDO OVEREENKOMST

0 have signed. Let’s get to 500!


Sedert  ALCOA in 2015 aankondigde dat zij hun activiteiten in Suriname zouden stopzetten,  zijn er diverse malen in DNA vragen aan de regering gesteld.  In 2017 is de MoU, die de afspraken omtrent de beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst moest vastleggen, door zowel de coalitie als oppositie in DNA verworpen. Sindsdien zijn de  gestelde vragen tot op heden niet beantwoord.  De president, conform artikel 90 van de Grondwet van de Republiek Suriname, als ook de regering, conform artikel 116 van de Grondwet, zijn verantwoording verschuldigd aan DNA.  Deze verantwoording blijft consequent uit.

Inmiddels is de "verworpen" MoU in werking, onder toezicht van de voorzitter van de daartoe ingestelde presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe.  Er vinden werkzaamheden plaats op het gebied in kwestie.

Wij, het volk van Suriname, eisen naleving van onze Grondwet en eisen antwoorden, transparantie, duidelijkheid, en waarborging van onze toekomst.