"Toprağıma Sağlığıma Duyuma Divriği'ye Dokunma"

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


ACİL ÇAĞRIMIZDIR.

“Toprağıma, Suyuma, Sağlığıma, Divriği'ye Dokunma”

Sivas'ın bir ilçesi olan Divriği, binlerce yıllık geçmişi ile birçok medeniyete beşiklik
etmiş ve bu medeniyetlerin miraslarını günümüze taşımış tarihi bir kenttir.
Divriği, Cumhuriyet döneminde yeniden ayağa kalkan bir ülkenin demir ihtiyacının
3€70'ni karşılayarak katma değer üretmiş, Cumhuriyet'in sağlam temeller üzerinde
yükselmesi için Cumhuriyet'e değer katmış bir kenttir.

Sadece bu iki özelliği ile bile olsa büyümesi, gelişmesi gereken bir kent olması
gerekirken, küçülmüş, gerilemiş ihmal edilmiştir.

Bu kent, bugün hiç de haketmediği yeni bir saldırıya maruz kalmıştır. Yegane
yaşam kaynağı olan içme suyu ve tarımsal suyunu barındıran, tarımsal ve
hayvancılık faaliyetini yürütüldüğü MURSAL KÖYÜ altın aramak için siyanürle
zehirlenmek istenmektedir. Tıpkı Kazdağı tıpkı Bakırtepe gibi, tıpkı İliç gibi.
Bu tarihi kentin sonu olacak bu girişime Divriğili olsun olmasın tüm yurttaşlar
olarak engel olmak zorundayız. Atalarımızdan miras aldığımız bu kenti, mirasları ile
birlikte geleceğe aktarma sorumluluğu hepimizin omuzlarımızda.

Bu sorumlulukla, Divriğili dernekler, vakıflar olarak MURSAL DAYANIŞMA
PLATFORMU'nu kurarak mücadeleye başladık. Ancak yurtdaşının daha sağlıklı ve
güvenli bir ortamda yaşamasını sağlama sorumluluğu olan devletimiz halkının
taleplerine kulak vermesi gerekirken, bir gece yarısı saat 04.00'da jandarmaların
korumasında iş makinaları ile MURSAL KÖYÜ'ne girerek yaşam alanımızın tahrip
edilmesinin yolunu açmıştır. Sağlıklı ve huzurlu yaşam hakkımız, doğamız, havamız
suyumuz gasp edilmiştir. Anayasanın 56. Maddesinden ve evrensel insan
haklarından aldığımız meşru müdafa hakkımızı kullanarak DİVRİĞİ'ye, MURSAL'a
özünde yaşamımıza sahip çıkacağız.

Tüm sağduyulu dostlarımızdan imzalarını bekliyoruz...

İLETİŞİM ——— : E-Mail: info©divrigLora tr / 

Divriği Kültür Derneği
Yönetim Kurulu