Ban Corona Jihad

Ban Corona Jihad

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Vishwa Hindu Parishad Kolhapur started this petition to District Collectorate

प्रति,
माननीय जनपद अधिकारी,
कोल्हापूर

विषय: कोरोना जिहाद विरुद्ध सत्वर आणि तीव्र कार्यवाही होण्यासंदर्भात
आवेदक: विश्व हिंदू परिषद, कोल्हापूर, संलग्न संस्था, हिंदुत्वनिष्ठ संस्था, तसेच समस्त हिंदू समुदाय

माननीय महोदय,
१. संपूर्ण देशामध्ये तब्लिघी जमात यांच्या धर्मिक अंधते मुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
२. मुस्लिम समुदाया व्यतिरिक्त अन्य समुदायांशी जुळवून न घेण्याच्या या प्रकारच्या लोकांचची चौदाशे वर्षांपूर्वी पासूनची अमानवी परंपरा आहे हे आता लपून राहिलेले नाही.
३. संपूर्ण मानव जातीस धोकादायक ठरणाऱ्या अशा जिहादी प्रथांना वेळीच रोखणे जात, धर्म, संप्रदाय यापलीकडे जाऊन आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य बनले आहे. नाहीतर याप्रकारचा जिहाद करणारे लोक सभ्य समाजात नष्ट केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
४. पब्लिक जमात आणि त्यांना सहकार्य करणारे लोक सर्वांवर या प्रसंगी योग्य ती व्यवस्था निहाय आणि न्यायालयीन कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
५. कोरोना जिहाद अंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये कोरूना पसरवण्यासाठी हे लोक अनेक प्रकारची अमानवी कृत्ये आणि अपराध करत आहेत. जसे, कोरोना प्रसार करणे, रस्त्यावर थुंकणे, डॉक्टर्स पोलीस यांच्या अंगावर थुंकणे, सार्वजनिक नमाज पढणे, सार्वजनिक जेवणावळ आयोजित करणे, सार्वजनिक धार्मिक समारंभ आयोजित करणे, दूषित तसेच रासायनिक प्रक्रिया केलेली फळे आणि भाजीपाला अन्य समुदायातील व्यक्तींना विक्री करून अन्य समुदायातील लोकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करणे, कोरोना बाधितांना आश्रय देणे, कोरोना बाधित यांची माहिती प्रशासनास न देणे, पोलीस आणि प्रशासनास खोटी माहिती देणे, इत्यादी.
६. कोल्हापुरात मुस्लिम बोर्डिंग पब्लिक मधून आलेल्या दहा लोकांची माहिती लपवून ठेवली, तसेच उत्तर भारतातून आलेल्या 9 कामगारांची माहिती लपवून ठेवली, यासंदर्भात आत्तापर्यंत मुस्लिम बोर्डिंगच्या व्यवस्थापना विरुद्ध कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. बोर्डिंग चे अध्यक्ष आजरेकर यांनी जे दहाजण कोल्हापुरातच सापडले ते दहा जण दिल्लीत असल्याबाबतची खोटी माहिती प्रेस नोट काढून प्रसारित केली आणि आणि प्रशासनाला सर्व समाजाची दिशाभूल केली. यस संदर्भात नोंदवून कोल्हापुरात कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
७. यास्तव उपरोक्त प्रकारचे अपराध, कोरोना जिहाद याविरुद्ध प्रशासनाने त्वरित आणि तीव्र स्वरूपाची कार्यवाही करावी अशी मागणी समस्त हिंदू समुदायाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
आवेदक,
विश्व हिंदू परिषद कोल्हापूर,
संलग्न संस्था :
मातृशक्ती कोल्हापूर,
बजरंग दल कोल्हापूर,
दुर्गा वहिनी कोल्हापूर
गोरक्षा समिती कोल्हापूर,
मठ मंदिर संपर्क समिती कोल्हापूर
धर्माचार्य संपर्क समिती कोल्हापूर
सत्संग समिती कोल्हापूर
हिंदुत्व निष्ठ संघटना:
श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान कोल्हापूर
हिंदू जनजागृती समिती कोल्हापूर
हिंदू महासभा कोल्हापूर
हिंदू एकता आंदोलन कोल्हापूर
शिवसेना कोल्हापूर
तालीम मंडळ कोल्हापूर
गणेश उत्सव मंडळे कोल्हापूर
रामोत्सव मंडळे कोल्हापूर
समस्त हिंदू समाज कोल्हापूर

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!