"Kitab oxu və qazan" layihəsinin final imtahanı yenidən keçirlisin!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


13 may 2018 ci  il tarixində Distant Hazırlıq Mərkəzinin keçirdiyi "Kitab oxu və Qazan" layihəsində ikinci(sonuncu) tur Bakı Avrasiya Universitetində baş tutan imtahanda çoxlu qayda pozuntuları oldu. Nəzarət çox zəif olduğundan və suallar xüsusilə AZ 8,9,10 biletində bütün suallar ilk imtahanda verilən sualların eynisi olduğundan imthanın qərəzli, ədalətsiz, və qeyri-şəffaf keçirildiyini elan edir və imtahanın yenidən keçirilməsini tələb edirik!!! 

İmtahan iştirakçılarının etirzaları, iradları "rəhbərlik" tərəfindən nəzərə alınmadığından petitisiyanı açıq elan edirik və ədalət naminə, kitaba olan dəyərin və ümidin ölkəmizdə itməməsi üçün bunu biz imtahan iştirkaçıları adından tələb edirik. İmtahanda köçürmə halları, sistemə girişi imtahan zalından bayırda etmə halları, və iştirakçıların öz gözləri ilə şahid olduqları onlarla qayda pozuntusu və haqsızlığı görməzdən gəlmək və etiraz edənləri yalaçılıqda günahladırmağı şəffafləq və ədalət naminə qəbul olunmazdır. Bu ilk növbədə Kitabın adına və ikinci növbədə Kitabdan istifadə edən təşkilatın adın ləkə kimi qiymətləndirik. İmtahan yenidən, tam şəffaf, tam ədalətli və tam qərəzsiz şəkildə yenidən keçirilsin.