Make a Spy School Movie

Make a Spy School Movie

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
Daniel Schack ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน Walt Disney และ

Spy School, by Stuart Gibbs, is a wonderful book. It's about a middle school kid who goes to a school where he learns how to be a spy. Only, his school year isn't exactly... normal. He ends up fighting a super secret terrorist group who causes mayhem to get money. First, he has to find out who the mole is. Then, he has to stop it. It's an amazing book and the author wants to make it a movie, only 20th Century Fox doesn't think enough people want to watch it! But I do. And if you do too, then sign this petition. Click here if you want to see Stuart Gibbs' Blog.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม