Adding Polish language to Disney's Blu-ray UltraHD discs

Adding Polish language to Disney's Blu-ray UltraHD discs

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Polski / Polish

Przez ostatnie lata polski rynek płyt 4K UltraHD był ignorowany przez Disneya i zależne od niego spółki. W czasie, gdy Warner Bros, Universal czy Sony Pictures wydawały swoje filmy w najwyższej jakości obrazu i dźwięku lub przynajmniej umieszczały polskie napisy w zagranicznych edycjach, rodzimi konsumenci mieli dostęp jedynie do okrojonych wersji Blu-Ray. Dla przykładu ostatni megahit Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie został wydany jedynie z dźwiękiem Dolby Digital 5.1.

Chcemy, aby Disney – jeden z najwięcej znaczących gigantów w branży filmowej – wzorem innych pionierów rozpoczął dystrybucję w Polsce płyt 4K UltraHD w przypadku przyszłych filmów lub by przynajmniej dodał napisy w wydaniach zagranicznych, które można dziś z łatwością zaimportować. 

Angielski / English

In recent years, the Polish 4K UltraHD Discs market has been ignored by Disney and its subsidiaries. At a time when Warner Bros, Universal Pictures or Sony Pictures released their films in the highest quality of image and sound or at least placed Polish subtitles in foreign editions, native consumers had access only to the poor Blu-Ray versions. For example, the latest Disney's mega hit: Star Wars: Rise of Skywalker was released only with Dolby Digital 5.1.

We want Disney to start distributing 4K UltraHD discs in Poland for future films or at least add subtitles in foreign editions, which can be easily imported today.Today: Kamil is counting on you

Kamil Skorupa needs your help with “Disney: Adding Polish language to Disney's Blu-ray UltraHD discs”. Join Kamil and 824 supporters today.