Keluarkan monik

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sabrina sangat berisik, jadi diharapkan untum keluar dari 12 ipa1. demi keadaan kls yg lebih membaik.