Consigamos que Vilariño haga la parte teórica del examen de Futfi tipo test

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Estamos cansados da incertidumbre na asignatura de Fundamentos Físicos e Tecnolóxicos, debido aos continuos vaivéns do noso profesor VIilariño. Así, a principio de curso só se requerirían 1,5 puntos na parte teórica do exame final para optar ao aprobado, e tan recemente como este mes subiu esta nota a 2 puntos. Por se isto non fora suficiente, despois de remarcar en numerosas ocasión que esta parte sería tipo test, cambiou de idea, e xa non está garantizado que vaia ser así.

FIRMA POLO TIPO TEST QUE NOS MERECEMOS EN FUTFI!Hoy: Etse cuenta con tu ayuda

Etse Alumnos necesita tu ayuda con esta petición «Dirigimos esta petición : Consigamos que Vilariño haga la parte teórica del examen de Futfi tipo test». Únete a Etse y 36 personas que ya han firmado.