Que na Radio Galega e na TVG se pronuncien ben os apelidos galegos "Feijoo" e "Rajoy"

0 pessoa já assinou. Ajude a chegar a 200!


(Galego ILG-RAG)
A Radio Galega e a Televisión de Galicia foron creadas para contribuíren á normalización da lingua galega, e así aparece mencionado nos seus estatutos. Porén, nas súas emisións os apelidos galegos "Feijoo" e "Rajoy" non son pronunciados correctamente. Tal circunstancia adquire ainda maior relevancia ao se tratar dos apelidos dos presidentes dos governos autonómico e estatal, que deberían constituír exemplo de uso normalizado da lingua galega. Por iso é necesario acabarmos con esta anomalía. Na radio e televisión públicas de Galiza han de ouvirse as pronuncias correctas en galego: "feixó" e "raxoi", por respecto á lingua e aos seus falantes.

(Galego AGAL)
Que na Rádio Galega e na Televisom da Galiza leam bem os apelidos galegos "Feijoo" e "Rajoy".