Els nostres fills necessiten una mestra d´educació especial.

Els nostres fills necessiten una mestra d´educació especial.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Alfonso Javier Fernandez Ramos ha iniciado esta petición dirigida a DIRECTOR SERVEIS TERRITORIALS DEL BAIX LLOBREGAT

Mitjançant el present escrit els pares i mares dels alumnes del nostre centre educatiu: Escola Nova del municipi de Cervelló, mostrem la nostra preocupació davant la reducció d’un mestre d’educació especial en la plantilla pel curs 2019-2020.

És aquest el motiu pel qual exposem la necessitat i urgència de no perdre aquesta plaça.

Tal i com figura al decret 150/2017 del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, manifestem:

  • Que els nostres fills cal que es mostrin motivats i amb iniciativa
  • Que els nostres fills estiguin informats i disposin dels recursos necessaris en el seu procés educatiu
  • Que els nostres fills mostrin habilitats per assolir els objectius proposats.

Per aconseguir aquestes fites trobem imprescindible que la nostra escola continuï amb les 2 mestres d’educació especial com tenia aquest curs passat, per tal de garantir la cobertura de l’alumnat de manera més inclusiva donant així resposta a les necessitats de tots els infants i donant suport als objectius del projecte de Direcció de l’Escola Nova.

Els alumnes amb NEE requereixen dels recursos professionals suficients per tal donar continuïtat al treball educatiu ja iniciat amb la doble figura de la mestra d’educació especial durant el curs anterior. De manera prioritària necessiten estabilitat en els seus referents educatius i donar continuïtat al vincle que han establert amb les dues mestres i que els hi ha permès treballar molt millor dins l’aula. La quantitat d’alumnes del centre amb necessitat de suport i el temps que requereixen és molt elevat per una única figura.

Per tant, com a famílies implicades amb el procés educatiu del nostres fills, volem donar suport als objectius del Projecte Educatiu de l’escola i per tant, sol·licitem que es consolidi la doble figura de mestre en educació especial per l’Escola Nova.

Agraint la vostra atenció, us saluden atentament els pares i mares de l’Escola Nova de Cervelló

Cervelló, a 11 de juliol de 2019

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas