Old school Rules, Or at least Better ones than now

Old school Rules, Or at least Better ones than now

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Nihao Terrakaki started this petition to Directie and

Are you already annoyed? Have you already been to late? Already a Yellow card?

Well don't worry we got you.

We want the old School rules back, or at least improved ones, We understand that you want to minimise tardyness, but if you see a student running to make it in time and then the bell goes RIGHT when they step into the door, and he still has to get a late SLIP! THEN THATS UNFAIR.

 

Help yourself, and others, make the old rules come back, make them better, and not making them worse. Find other ways to do what you want, but this isnt the right one.

Help us fight them.

Ben je al geïrriteerd? Ben je al te laat geweest? Al een gele kaart?

Maak je geen zorgen, we helpen je.

We willen de oude schoolregels terug, of in ieder geval verbeterde, we begrijpen dat je laatheid wilt minimaliseren, maar als je een student ziet rennen om het op tijd te halen en dan gaat de bel RECHT, wanneer ze de deur binnenstappen, en hij moet nog een te laat briefje krijgen! DAN DAT IS ONEERLIJK!

 

Help jezelf en anderen, laat de oude regels terugkomen, maak ze beter en maak ze niet slechter.

 

Help ons tegen ze te vechten.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!