Pétition fermée

Plis kesye nan Unibank avni Kristof la!!!

Cette pétition avait 68 signataires


Responsab enstitisyon Komèsyal "Unibank" yo!

Kominote k'ap viv nan sant vil Pètoprens lan ki dwe itilize sèvis (Yo peye) bank nou an, ap sibi tout fòm enkonfò ak mank respè pou tan yo akoz kalite sèvis sikisal "Unibank" nou poze nan Avni Kristof nan kè Pòtoprens ap ofri.

Li pa nòmal pou sou 6 kès nan menm sikisal la, se yon sèl (Oubyen 2 lè nou sou san nou) k' ap bay sèvis!

Li pa nòmal pou nou elimine sèvis kès esprès la. Kès sila ki dwe desèvi fanm ansent, ti granmoun, Polisye an sèvis ki paka pèdi jounen an kanpe nan liy ak lòt sèvis ankò!

Li pa nòmal pou se 6 grenn chèz ki disponib pou kèk santèn moun n'ap resevwa chak jou ki kèk nan yo kondisyon sante yo pa pèmèt yo kanpe!

Nou pa wè anyen ki fèt pou akeyi moun ki gen andikap (Nan sikisal sa, ni nan pyès lòt)!

Rezoud pwoblèm sa yo ka amelyore kondisyon sèvis la, ki ka pi rapid ak bay plis sekirite pou kliyan ki ap kite bank lan.

Rezoud pwoblèm sa yo tou se yon obligasyon ki ap montre plis respè pou nou!

Sitou  rezoud pwoblèm sa yo ap manifeste bon jan konprann bò kote nou ke kliyan yo gen dwa jwenn bonjan sèvis soutèt lajan yo a, nan diyite ak respè !

Mèsi davans!

Sitwayen ak kliyan bank nou an ki espere yo ap ka kontinye fè wout la ansanm ak nou!

 Ricardo compte sur vous aujourd'hui

Ricardo NICOLAS a besoin de votre aide pour sa pétition “Directeur de succurssale : Plis kesye nan Unibank avni Kristof la!!!”. Rejoignez Ricardo et 67 signataires.