ATUREM LA 3a SUBHASTA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Victoria

ATUREM LA 3a SUBHASTA DE LA SEGURETAT SOCIAL

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 484 firmas!
Creada
Dirigida a
Dirección Provincial de la Tesoreria de la Seguridad Socia y

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Jaume Artigues Vidal

SI TU NO HI VAS... ELLS HI TORNEN !

La Tresoreria de la Seguretat Social subhasta un equipament públic... Els antics Jutjats de Magistratura de la Ronda Sant Pere 41 constitueixen un equipament amb clau 7a del Pla General Metropolità, amb una superfície útil de 5.296 m2. Després del trasllat dels Jutjats a la Ciutat de la Justícia, l’edifici va quedar totalment buit, tancat i sense ús, fins que es va fer un primer intent de subhasta el 2017, un segon el 2018 amb un preu de sortida de 16,75 milions d’euros, que va quedar deserta. L’11 de novembre de 2019 va ser publicada una tercera subhasta pel mateix preu i condicions, amb un termini pel 29 de novembre i una resolució prevista pel 11 de desembre per la Direcció Provincial de la Tresoreria General.

DENUNCIEM la política d’un règim econòmic ultraliberal que fa que cada departament de les administracions públiques actuï pel seu compte, amb criteri empresarial de pèrdues o beneficis, conduint a l’alienació de béns públics, en una situació de dèficits estructurals d’equipaments, crisi d’habitatge i expulsió del veïnat, especialment en el centre de la ciutat i sense que les administracions locals hagin estat informades.

RECLAMEM que aquest edifici públic, lluny de dedicar-lo a la especulació del propi Estat, serveixi per a reduir els dèficits d’equipaments i d’habitatge públic de lloguer, d’acord amb allò que estableix la Llei 1/2006 i la Carta Municipal de Barcelona que són les que regulen l’alienació dels béns de l’Estat a favor de l’Ajuntament de Barcelona.

AVV DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE, AVV I AMICS DEL PASSEIG DE SANT JOAN, AVV EIXAMPLE SOSTENIBLE, CASAL DE JOVES DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE, GRUP D’HABITATGE EIXAMPLE DRET, AVV SAGRADA FAMÍLIA, AVV DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE, AVV DEL BARRI DE SANT ANTONI, AVV DE FORT PIENC, AVV DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARCELONA (FAVB), FEM SANT ANTONI, #BARCELONANOESTÀENVENDA, SINDICAT DE LLOGATERES, SOS MONUMENTS.

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 484 firmas!

Comparte esta petición