Disconformitat per el reajustament insuficient de la quota mensual Jesuïtes Bellvitge

Disconformitat per el reajustament insuficient de la quota mensual Jesuïtes Bellvitge

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Pares Joan XXIII ha iniciado esta petición dirigida a Dirección Jesuitas JOANXXIII

Tot i la dificultat de moment, i de la imprevisibilitat de el present i el futur que se'ns presenta, el col·lectiu de pares volen traslladar la seva disconformitat en la mínima reducció de la quota aplicada. El valoren com una mesura insuficient per part de l'escola Jesuïtes Bellvitge i que no correspon, amb els serveis que s'estan prestant actualment, per part de centre educatiu. Per aquesta raó no ens queda més remei que portar això una mica més enllà.

Demanen un reajustament de la quota per etapes escolars des de P3 fins a l'ESO inclosa. tenint en compte l'autonomia i mitjans de què disposen per desenvolupar les seves tasques, són molt diferents.

El col·lectiu de pares també consideren que s'hauria de suprimir temporalment la despesa de la sisena hora ( en les etapes afectades)que evidentment no s'està impartint en la realitat. 

Per tot l'exposat anteriorment el col·lectiu de pares sol·licita una reducció molt més reajustada a la realitat dels serveis que s'estan prestant des del tancament de les instal·lacions el 13 de març de 2020 fins la reincorporació a les aules.

  Moltes gràcies.

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas