Millores en la gestió del centre

Millores en la gestió del centre

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Ariadna Marquès ha iniciado esta petición dirigida a Direcció ESDAP La Llotja

Els alumnes de la Llotja ESDAP, creiem que la gestió del centre no està sent la més eficaç, per la situació actual. Molts dels estudiants no som partidaris d'impartir les classes online, però veiem poc prudent tornar a les classes semipresencials el dia 11 de gener, creiem que s'haurien d'adaptar les classes en un format telemàtic fins a febrer, per les següents raons:

Sabent que hi ha alumnes que es desplacen d'altres municipis, no tenim cap certificat 100% homologat del centre que ens permeti aquesta mobilitat. També ens estan exposant a un alt risc de contagi per a dues setmanes de classes presencials, ja que molts de nosaltres ens desplacem en transport públic amb trajectes que poden durar 1:00 h (aproximadament), i sabent que estem a final de semestre, en transició d'aquest al segon, tenim dues setmana de descans. Amb la situació actual creiem que és imprudent per part del centre impartir aquestes dues setmanes de classes presencials,tenint en compte l'augment de casos que hi ha avui dia.

Dit tot això des de l'alumnat ens agradaria que tots col·laboréssim a la firma d'aquesta petició per a una millora de la gestió.

Alumnes.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas