DIGUEM NO. NO A LA REPRESSIÓ DE L’ESTAT CONTRA LAURA BORRÀS, NO TINDRIA UN JUDICI JUST.

DIGUEM NO. NO A LA REPRESSIÓ DE L’ESTAT CONTRA LAURA BORRÀS, NO TINDRIA UN JUDICI JUST.

12.304 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!
Josep Rosell Fossas ha iniciado esta petición dirigida a diputados y

DIGUEM NO

NO A LA REPRESSIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL CONTRA LAURA BORRÀS

Laura Borràs no tindria un judici just davant la Justícia espanyola.

La portaveu al Congreso i coneguda líder independentista catalana s’enfronta a que el Tribunal Suprem de Manuel Marchena l’enviï a la presó durant 15 anys. Els fets dels que se l’acusa no tenen cabuda en el dret penal –fins i tot si fossin certs. Laura Borràs ha defensat en tot moment la plena legalitat de la seva actuació.

DIGUEM UN NO ROTUND a la repressió de l’Estat espanyol contra Laura Borràs i tants independentistes catalans. Cap d’ells no ha tingut un judici just en mans de la cúpula judicial espanyola i cap d’ells no el tindrà.

Catalunya pateix ja presos i preses polítics que porten més de dos anys i mig privats de llibertat. Tampoc no són lliures els nostres exiliats i exiliades.

Diguem prou.

Qualsevol demòcrata, de qualsevol país -però sobretot si és català i independentista- ha de rebutjar de pla que Laura Borràs sigui posada en mans de la Justícia espanyola.

Les autoritats públiques i tots els partits polítics espanyols i catalans han de respectar la presumpció d’innocència de Laura Borràs.

El Tribunal Suprem espanyol persegueix independentistes pel sol fet de ser-ho, i els condemna a llargues preses de presó, tot vulnerant els estàndards internacionals. Desobeeix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les Nacions Unides. Ignora les demandes d’Amnistia Internacional, l’Organització Mundial contra la Tortura, Frontline Defenders, i moltes altres organitzacions internacionals de Drets Humans.

El Tribunal Suprem viola els drets fonamentals. A tall d’exemple, recordem que la Sala Penal del Tribunal Suprem que presideix Manuel Marchena va negar a l’eurodiputat electe i pres preventiu Oriol Junqueras que pogués recollir l’acta de representant de tots els europeus a la que tenia dret. Va vulnerar així el dret de vot de més d’un milió de votants i el del propi vicepresident Junqueras. A dia d’avui, el Tribunal Suprem es nega a obeir la sentència C-502/19 del Tribunal de Justícia de la UE del 19 de desembre d’obligat compliment. Aquesta sentència reconeix a Oriol Junqueras la immunitat com a eurodiputat des del moment de la proclamació dels resultats de les eleccions europees, el juny de 2019. A dia d’avui, roman a la presó.

El Tribunal Suprem no fa cap cas de la separació de poders que és fonament de tota democràcia. Es permet d’amenaçar funcionaris catalans de presons per WhatsApp per evitar que els presos polítics catalans poguessin passar el confinament del coronavirus a casa. Les Nacions Unides i fins el Papa de Roma han demanat repetidament que els presos no violents deixin les presons durant el confinament. Però el Tribunal Suprem arrabassà funcions executives de la Generalitat de Catalunya per negar-s’hi.

Portem prop de tres anys explicant al món que la cúpula judicial espanyola actua com un tribunal polític que reprimeix Catalunya a través d’una causa general contra l’independentisme. Cap demòcrata no pot legitimar la repressió de l’Estat contra Laura Borràs, a qui se li vol aplicar el dret penal de l’enemic. Si part de l’independentisme català facilita la persecució penal per motius ideològics dels propis companys de files, farà molt de mal al país i a la credibilitat internacional del moviment.

DIGAMOS NO

NO A LA REPRESIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL CONTRA LAURA BORRÀS

Laura Borràs no tendría un juicio justo ante la Justicia española.

La portavoz en el Congreso y conocida líder independentista catalana se enfrenta a que el Tribunal Supremo de Manuel Marchena la mande a la cárcel durante 15 años. Los hechos de los que se la acusa no tienen cabida en el derecho penal -incluso si fueran ciertos. Laura Borràs ha defendido en todo momento la plena legalidad de su actuación.

DIGAMOS UN NO ROTUNDO a la represión del Estado español contra Laura Borràs y tantos independentistas catalanes. Ninguno de ellos ha tenido un juicio justo en manos de la cúpula judicial española y ninguno de ellos lo tendrá.

Cataluña sufre ya presos y presas políticos que llevan más de dos años y medio privados de libertad. Tampoco son libres los exiliados y exiliadas.

Digamos basta.

Cualquier demócrata, de cualquier país -pero sobre todo si es catalán e independentista- debe rechazar de plano que Laura Borràs sea puesta en manos de la Justicia española.

Las autoridades públicas y todos los partidos políticos españoles y catalanes deben respetar la presunción de inocencia de Laura Borràs.

El Tribunal Supremo español persigue independentistas por el solo hecho de serlo, y los condena a largas penas de prisión, vulnerando los estándares internacionales. Desobedece al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las Naciones Unidas. Ignora las demandas de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, Frontline Defenders, y muchas otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo viola los derechos fundamentales. A modo de ejemplo, recordemos que la Sala Penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena negó al eurodiputado electo y preso preventivo Oriol Junqueras que pudiera recoger el acta de representante de todos los europeos a la que tenía derecho. Vulneró así el derecho de voto de más de un millón de electores y el del propio vicepresidente Junqueras. Aun hoy, el Tribunal Supremo se niega a obedecer la sentencia C-502/19 del Tribunal de Justicia de la UE del 19 de diciembre. Esta sentencia de obligado cumplimiento reconoce a Oriol Junqueras la inmunidad como eurodiputado desde el momento de la proclamación de los resultados de las elecciones europeas, en junio de 2019. A día de hoy, permanece en prisión.

El Tribunal Supremo no hace caso de la separación de poderes que es fundamento de toda democracia. Se permite amenazar a funcionarios catalanes de prisiones por WhatsApp para evitar que los presos políticos pudieran pasar el confinamiento del coronavirus en casa. Las Naciones Unidas y hasta el Papa de Roma han pedido repetidamente que los presos no violentos dejen las cárceles durante el confinamiento. Pero el Tribunal Supremo se arrogó funciones ejecutivas propias de la Generalitat de Catalunya para impedirlo.

Llevamos cerca de tres años contando al mundo que la cúpula judicial española actúa como un tribunal político que reprime a Catalunya a través de una causa general contra el independentismo. Ningún demócrata puede legitimar la represión del Estado contra Laura Borràs, a quien se pretende aplicar el derecho penal del enemigo. Si parte del independentismo catalán facilita la persecución penal por motivos ideológicos de los propios compañeros de filas, hará mucho daño al país y a la credibilidad internacional del movimiento.

12.304 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!