VIA VERDA DE L'ALT EMPORDÀ

VIA VERDA DE L'ALT EMPORDÀ

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Miquel Quirch Nuñez ha iniciado esta petición dirigida a Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha iniciat fa uns dies les obres d'ampliació de la carretera local GIV6102 que enllaça Palau-Saverdera amb Santa Margarida(Roses), aquesta carrretera amb molts revolts i poca amplada pasa just al costat de la zona protegida del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, és una zona d'alt valor paisatgistic  refugi de moltes especies d'animals i plantes.

Incomprensiblement la Diputació ha tirat endavant aquestes obres que tenen un cost de 1,7 milions d'euros sense demanar opinió als habitants de la zona, aquesta ampliació comportarà major presió sobre la zona protegida, amb més volum de trànsit i un impacte ambiental greu.Ara per ara aquesta via té un ús escàs però no sense produir impacte sobre el medi ambient, (els vorals de la carretera  sempre són plens de plastics, llaunes i deixalles.)  No s'enten de cap manera de que cap Autoritat local ni la mateixa Generalitat de Catalunya no hagin pogut trobar una alternativa a una via de trànsit  innecessaria ja que ja tenim una via gran capacitat com és la GI610 que pot absorvir molt de trànsit.

Tenint em compte que som una destinació Turistíca esportiva, també destinació cicloturística.

Demanen que la Diputació Girona, la Generalitat de Catalunya per mitja dels seus departaments de Territori i Sostenibilitat reconverteixin les carreteres GIV6103,GIV6102 que conecten amb els carrils bici d'Empuriabrava en una via Verda d'esbarjo, Esport i cicloturisme, sense  fums ni contaminació així podem gaudir TOTS  d'un espai natural excepcional produint el mínim impacte ambiental.

Ajudans a aconsegir-ho fes arribar un escrit  o copia aquest escrit,  a aquest  correus electronics de la Diputació de Girona ,  

CILMA Consell d'Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les Comarques de Girona   cilma@cilma.cat

Xarxa Viària Local                                         xarxaviaria@ddgi.cat

Medi Ambient                                                  medi.ambient@ddgi.cat

Patronat de Turisme Costa Brava Girona      costabrava@costabrava.cat

Generalitat de Catalunya             

    Parc Naural dels Aiguamolls de l'Empordà    pnaiguamolls@gencat.cat   

 Departament de Territori i Sostenibilitat    Conseller de Territori i Sostenibilitat

Hble. Sr.   Damià Calvet i Valera

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=3392

                                               

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas