STOP VANDALIZE the Great Siege Monument in Valletta. ACTION FROM THE AUTHORITIES NOW !!!!!

0 have signed. Let’s get to 2,500!


To the police commissioner, please take action on what is happening on the Great Siege Monument in Valletta. 

I am attaching what the Criminal code says :

L-artiklu 161 tal-Kodiċi Kriminali, jgħid hekk : “Kull min ikisser, iġarraf, jisfigura jew b’xi mod ieħor jagħmel ħsara lil monumenti, statwi jew oġġetti oħra ta’ arti, li qegħdin għall-vantaġġ pubbliku jew għat-tisbiħ pubbliku u li jkunu ġew imwaqqfin mill-awtorità pubblika, jew bis-setgħa tagħha, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena ta’ priġunerija minn sitt xhur sa tmintax-il xahar jew ta’ multa ta’ mhux iżjed minn tlett elef u ħames mitt euro (€3,500).

 

PLEASE ACTION FROM YOUR SIDE IS NEEDED Today: Ray is counting on you

Ray Azzopardi needs your help with “Din l-art Helwa : STOP VANDALIZE the Great Siege Monument in Valletta. ACTION FROM THE AUTHORITIES NOW !!!!!”. Join Ray and 2,282 supporters today.