Didim Belediyesini yaşanılabilir bir gelecek için adım atmaya davet ediyoruz

Doğrulanmış başarı
Mücadele alanı:Veganizm Kampanyaları

Didim Belediyesini yaşanılabilir bir gelecek için adım atmaya davet ediyoruz

Bu kampanya 2.408 destekçi ile değişim yarattı!
DİDİM BELEDİYESİ ve tarafına Animal Save Türkiye bu kampanyayı başlattı

Türkiye’nin ilk “Vegan Festival”ine ev sahipliği yapan Didim Belediyesi iklim krizi ve doğayla uyumlu bir yaşam için mücadelede somut bir adım atan ilk belediye olsun: Plant Based Treaty’yi, yani Uluslararası Bitki Bazlı Antlaşma’yı imzalasın. 

Bitki Bazlı Anlaşma; UNFCCC/Paris Anlaşması'na eşlik eden, gıda sistemlerini iklim kriziyle mücadelede ön plana çıkarmak için tasarlanmış bir kampanyadır. Paris Anlaşması’ndan hareketle ortaya çıkan Fosil Yakıt Antlaşması'nı örnek alan Bitki Bazlı Antlaşma, hayvancılığın neden olduğu, kritik ekosistemlerin yıkımını durdurmayı ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki bazlı diyetlere geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor; Karbonsuz bir yaşamın benimsenmesi ve iklim kriziyle mücadelede alınacak önlemlerle ilgili et tüketimi ve hayvancılık konusunda atılması gereken adımlarla bir yol haritası sunuyor ve her gün farklı ülkelerden farklı desteklerle daha da büyüyor.

Belediyelerin Bitki Bazlı Antlaşmayı desteklemeleri ve imza atmaları büyük önem taşıyor. Belediyenizin antlaşmayı imzalaması, yetki alanında bulunan yerlerde;

  • Ekosistemlere yapılan tahribatı sona erdirmesi; hayvancılık temelli gıda sistemlerinden bitkisel gıdaya geçiş yapmayı teşvik etmesi;
  • Hayvancılık için ormansızlaştırılan alanları tekrar ağaçlandırması, hayvan temelli gıda üretim sistemlerinden bitki temelli gıda üretim sistemlerine geçmesi;
  • “İklim Acil Durumu” ilan etmesi, “İklim Eylem Planı” yapması ve planlarında bitki bazlı gıdalara geçişe öncelik vermesi,
    Okul ve kamu kurumlarında bitkisel beslenmeyi artırması ve teşvik etmesi;

gibi adımları atması anlamına geliyor. Tüm maddeleri buradan görebilirsiniz. 

Dünyada Plant Based Treaty’i imzalayan belediyeler arasında City of Boynton Beach, Florida, Rosario, Sante Fe, Jabalpur ve Nagpur da var. Türkiye’nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim Belediyesi’nin de antlaşmayı imzalamasını ve Türkiye’de öncü belediyelerden olmasını umuyoruz. 

Çünkü zamanımız kalmadı. İklim kriziyle ve iklim krizinin yıkıcı etkileriyle karşı karşıyayız. Dünyamızın ortalama yüzey sıcaklığı artışını 1.5 derecede durdurmak ve geri dönüşü olmayan kayıpları önlemek için her alanda acil önlem almalıyız. Tarım ve hayvancılık sektörü de bu alanlardan. Et tüketimi ve hayvancılık, küresel sera gazı emisyonlarının %5.8’ini oluşturuyor. İklim krizi ile mücadele için et tüketimini durdurmak ve yerel yönetimlerin de bunu teşvik etmesi hayati öneme sahip. 

İklim kriziyle mücadelede fosil yakıtların kullanımının sona ermesi kadar hayvancılığın da sonlandırılması önem taşıyor. 1 milyondan fazla canlı türünün, iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu kriz karşısında Didim Belediyesine çağrıda bulunuyoruz: Türkiye’de Bitki Bazlı Antlaşma’yı imzalayan ilk belediye olun!

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 2.408 destekçi ile değişim yarattı!

Bu kampanyayı paylaş