NOU KONTE

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 100!


Nou bezwen paspò
Nou bezwen kat idantite
Nou bezwen vote
Nou bezwen yo rekonet nou
Nou bezwen yo valorize nou
Nou bezwen patisipe nan chwa yap fè pou nou
Nou vle fè pati de moun ki reprezante nou yo, kap pran desizyon pou nou yo
Nou se Ayisyen, menm lè nap viv nan yon lòt peyi
Si nou gen potansyalite poukisa nou pa ka patisipe nan tout gran desizyon pou peyi nou an ka devlope?

NOU KONTE
Menm lè yap eseye mete nou akote
Nou menm tou "NOU KONTE ��"