සාධාරණ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා දෙන්න

සාධාරණ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා දෙන්න

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Asela Gamage started this petition to Dialog Axiata PLC and

ඩයලොග් ආයතනය වසර ගණනාවක් තිස්සේ ස්ථාවර සේවා සපයන්නෙකු වූ නමුත් අවාසනාවකට මෙන් මෑතක සිට, ඔවුන්ගේ නරක පාරිභෝගික සම්බන්ධතා හේතුවෙන් එය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අකමැති අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නෙකු (ISP) බවට පත්විය. ඔවුන්ගේ මෑත කාලීන අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අපට තේරුම් ගත හැක්කේ ඔවුන් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පදනම වැඩි කිරීම ගැන මිස සේවා ගුණාත්මකභාවය ගැන නොවන බවයි.

මෙම පෙත්සම මගින් ඩයලොග් ආයතනය වෙතින් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී,

1. සම්බන්ධතා සඳහා සාධාරණ නව බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පැකේජ නැවත හඳුන්වා දෙන්න, ඒවා Day/Night ලෙස නොබෙදා සාධාරණ පැකේජ ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න

2. අසීමිත දත්ත පැකේජ (Unlimited Data Packages) ඉතා සාධාරණ මුදලකට ඉදිරිපත් කරන්න එම පැකේජ සීමා කරන්නේ නම් / පාරිභෝගිකයාහට ලබාදිය නොහැකි නම් ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ නීතිමය අයිතිවාසිකම් සඳහන් කරන්න. උදා. TRCSL වෙතින්

3. පැකේජ නීත්‍යානුකූලව සීමා කරන්නේ නම්, ඔවුන් අවම වශයෙන් අනතුරු ඇඟවීම්, මාසික දත්ත ආවරණ පිළිබඳ නිසි මාර්ගෝපදේශ ලබා දිය යුතු අතර ඒවා වේගය සීමා කරන බව පිළිගත යුතුය.

4. භාවිතා කරන්නන් සඳහා දත්ත පැකේජ ඔවුන් සීමා කරන්නේ නම් ඔවුන් ප්‍රසිද්ධියේ පිළිගන්න. කොන්දේසි පනවන්නේ නම් එම කොන්දේසි පිලිබදව පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කරන්න.

 

ඔබට ස්තුතියි.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!