Diş Hekimlerinin Covid-19 ile Savaşına Destek Olun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Sağlık Bakanım,

Sizlerin ülkemizi saran bu kara bulutu dağıtmak konusundaki canhıraş çabalarınızı takdirle izliyoruz. Bu süreçte Sağlık sektörünün en hassas unsurlarından biri olan diş hekimlerinin hemen hepsinin ortak endişelerini dile getirmek istiyorum.

Biz diş hekimleri, mesleğin doğası gereği çapraz enfeksiyonun kolaylıkla dağılabilmesi nedeniyle bulaşta birinci derece risk grubu olan hekimleriz.

Ülkemizde, geometrik diziye yakın bir trendle artan Covid-19 vaka sayısının minimum ve hatta sıfır düzeye çekilmesi amacıyla hizmet sunma çabasındayız. Bu süreç içinde; acil olmayan prosedürleri erteliyor ve yalnızca acil vakalara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Buna karşın, hizmetinin devamlılığı ve sürekliliğini sağlamak konusunda pek çok sıkıntı yaşıyoruz. Korunmanın temel unsuları olan N95 maskelerine ulaşamadığımız gibi basit cerrahi maskeleri bile “fırsatçıların spekülatör tavırları nedeniyle” alamaz hale geldik.

Diğer ülkelerdeki seyrinden anlaşılacağı gibi Covid-19 salgınının bir süre daha devam edeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkemizin bu savaşı minimum hasarla atlatacağı yolundaki inancı sürdürüyoruz. Bu süreçte mesleğimizi icra ederken; meslektaşlarımızın, çalışanlarımızın  ve hizmetinden yararlandığımız diş protez teknisyeni çalışma arkadaşlarımızın  önemli desteğe ihtiyaç duyduğu kaçınılmazdır.

Birincil risk grubunda olan dişhekimlerinin enfeksiyonla savaşın ilk aşamasında yer almaması bizi son derece zor durumda bırakmıştır. Öte yandan, pek çok diş hekimi, salgın nedeniyle, muayenehanesini tamamen olmasa bile kısmen kapatmak zorunda kalmıştır. Bu durum, gerekli olan nakit akışını önemli ölçüde azaltacağı için onların ekonomik çöküntü ile karşı karşıya gelmesine neden olacaktır. Serbest çalışan 18.000 dişhekimi; yaklaşık iki elemanla hizmet vermekte, onlara bağlı laboratuvarlar da dikkate alındığında bu sektördeki istihdam düzeyi kabaca 100.000 kişiyi geçmektedir. Bunlara poliklinik ve ağız diş sağlığı merkezlerini de eklediğimizde sayı katlanarak artmaktadır.

Taleplerimiz:

Özel ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sürdürürken, istihdama da katkı sağlayan serbest çalışan diş hekimleri olarak bizlerin ve diş protez laboratuvarlarının:

·         Uygun fiyatlı N95 ve cerrahi maske ile koruyucu üniforma temini yönünde kolaylık ve destek sağlanması

·         Bakanlık bünyesinde yapılacak bir çalıştay düzenlenerek; muayenehane, poliklinik, ADSM ve kamuda “bulaş kontrolü” için bir çalışma protokolünün belirlenmesi

·         Küçük işletme sahipleri olan serbest çalışan dişhekimleri ve diş protez teknisyenlerinin işletmelerinde tahakkuk eden SGK primleri ve vergi ödemelerinin ertelenmesi

·         Daha iyi sterilizasyon ve dezenfeksiyon düzenlemeleri yapabilmemiz için faizsiz ya da çok düşük faizli limitli kredi sağlanması

Konularında yüce Türk halkına en iyi hizmeti sunabilmek için desteğinizi bekliyoruz.

Değerli Türk Halkı;

Bizler bu sıkıntılı günlerde sizlerin sağlığını koruyarak en iyi hizmeti sunma çabasındayız. Bu nedenle dişhekimliği hizmetlerini en sağlıklı şekilde yürütebilmemiz, sizlere iyi hizmet verebilmemiz için desteğinizi bekliyoruz.