Kampanya Kapatıldı

Dhbt atamalarında ve alımlarındaki kategoriler arası adaletsizlik son bulsun istiyoruz.

Bu kampanya 39 destekçiye ulaştı


31/12/2017 tarihinde yapılan Diyanet işleri BAŞKANLIĞI İmam hatip ,kuran kursu öğreticileri ve müezzin kayyım alımları için resmi sayfada verilen ilan üzerine 10.000 yakın atama bekleyen imam hatip ,önlisans, aynı anda önlisans ve diğer lisans mezunu olan ve ilahiyat lisans mezunları büyük hayal kırıklığına uğramıştır.

Genel olarak yapılan kategorilendirme''de yapılan haksız dağılım göz önünde bulunmakla birlikte akademik olarak veyahut bilgi ve vasıf olarak daha etkin olan adayların kategori dahiline ya 20 kişilik bir kontenjan ile veya hiç kontenjan vermemeleri ; alan sınavında genel sıralamada derece yapmış yahut yeterli puan alıp mülakata dahi koşullar yüzünden giremeyen birçok kesimi mağdur etmiştir . Alan sınavında dahi ehilliği ölçmeye kafi gelecek kadar fıkıh kelam gibi bilgilere fazla yer vermeme yanında; bu sınav ile dereceleri tespit edilip daha sonra PROSEDÜRE TAKILARAK MÜLAKATA GİREMEYEN EHİL KİŞLERİN görev yetkinliğinde olup olmadığı nasıl tespit edilip hakları savunulacak bunu anlamak için mülakat ile kesin kanaate varılabileceği kessin iken PROSEDÜRDEN KAYNAKLI MÜLAKATA KATILAMAMA PROBLEMİ YAŞANMAKTA. ÖRNEĞİN ESKİDEN DİĞER LİSANS+ÖNLİSANS İLAHİYATKEN DAHA SONRA ILLAKİ BUNA EK OLARAK AÇIKÖĞRETMDEN DAHİ OLSA İMAMHATİP LİSESİ OKUNMA ŞARTI GETİRİLDİ soruyorum üniversiteye çoktan bitirmiş birisi tekrar nasıl lise mezunu olabilir bu yılların kaybederek değil mi bu hakların kaybı demek değil mi.!? Bu önyargı içerisinde görev yetkinliğinde olmadığı bir kişinin nasıl düşünülebilir yada ehilliği ne kadar sağlıklı ölçülebilir? prosedüre takılarak, mülakatı kazndığı ve hakettiği halde yeterli puana sahip olduğu halde mülakata giremeyenler var,sınava giremeyenler var sırf imamhatipli olmadığı için. Soruyorum her imamhatipli yeterli donanıma sahip midir yahut üniversite bitirmiş ve normal lise mezunuyken açıktan ilahiyat okuyaran ve yeterli dini donanıma sahip ister ilahiyat ister diğer lidans mezun olsun yeterli donanıma sahip olmuş ve çoktan üniversite bitirmiş bir insana BİR DE SENDEN İMAM HATİP LİSESİ DİPLOMASI İSTİYORUZ DİYEREKTEN SONRADAN BİR PROSEDÜRÜ getirmek VE İNSANLARI SAD DIŞI KOYARAK OYALAMAK ne kadar şartlara ve eşitliğe uygun?! Bu sebepten dolayı birçok kişi mağdur olacak birçok Ehil kişiler belki bu gerekçeyle Diyanet'in bu Sınavına giremeyecek. Belki de hak etmeyerek ezbere sınava girip de mülakatı geçen ama yeterli donanıma sahip olmayan biri gelecek atanacak bu nasıl tespit edilecek? Onda yeterli donanıma sahip kişi üniversiteyi bitirdikten sonra ek olarak "Sen normal lise okumuşsun Buna ek olarak Bir de İmam Hatip okumalısın bu şartı getirdik Çünkü yeniden" demek ne kadar doğru ? Ehil olan kişileri saf dışı bırakmak için bir bahane gibi bir şey olmuyor mu bu?  bu ne kadar adaletli? Bu problemler düşünülüp kontenjan verilmeyen imam hatip önlisans ilahiyat ve "ilahiyat+diğer lisans" ve İlahiyat fakültesi öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için; gerekli düzenleme ve önlemlerin önümüzdeki sınav tarihi gelmeden çözülmesi, halledilmesi ve maduriyetlerin gerek katagorik, gerek kadro adaletsizliği; gerekse ehliyet açısından gerekli donanıma sahip olup olmadıklarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılması ve sitemdeki yer alan bu noktadaki açığın kapatılması ve ilgili kişileri madur etmemek adına konunun yeniden gözden geçirilmesi hususunda Gereğinin yapılmasını ARZ EDERİMBugün Safamerve imzanı bekliyor!

Safamerve Ykrgngr bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Dhbt atamalarında ve alımlarındaki kategoriler arası adaletsizlik son bulsun istiyoruz.». Safamerve ve imza atan diğer 38 kişiye katıl.