Get back mr. Sarpotdar his 70rs.

0 have signed. Let’s get to 100!


आपल्याला माहित आहे की धनंजय माने यांनी डाईबेटिसच्या औषधसाठी सर्पोतदर यांच्या कडून 70 रुपये घेतले ते औषध israel  येथून त्यांचा मित्र घेऊन येणार होता . तरीही धनंजय माने यांनी ते औषध अजुन आनून दिल नही . हा निव्वळ हलकटपना आहे मानेToday: vedant is counting on you

vedant pande needs your help with “Dhananjay mane: Get back mr. Sarpotdar his 70rs.”. Join vedant and 4 supporters today.