Başarı

DEVLETİMİZE BAĞLI ZEKAT KURUMU VE BAKANLIĞI İSTİYORUZ

Bu kampanya 981 destekçi ile değişim yarattı!


TÜRKİYEMİZDE DEVLETE BAĞLI ZEKAT MÜESSESESİ KURULDUĞUNDA TÜRKİYE VE TÜRK HALKI ÜZERİNDEKİ ŞEYTAN VE CİN MUSALLATI VE TERÖR BİİZNİLLAH YÜZDE DOKSAN SONA ERECEKTİR......

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN VE DEVLETİMİZDEN 
TÜRKİYEMİZ'DE HALKIMIZIN VERECEĞİ ZEKATLARINI FAKİR VE FAKİR ÖĞRENCİLERİN, FAKİR HALKIN VE ZEKATIN VERİLMESİ FARZ OLAN KİMSELERİN ELİNE GEÇEBİLECEĞİ ŞEKİLDE BİR ZEKAT MÜESSESESİ TALEP EDİYORUZ....
ÇÜNKÜ; *Hayır kurumlarına (medrese, Kur’ân kursu veya vakıflara), câmi, mescid, yol, köprü gibi temlik bulunmayan şeylerin inşâ ve tâmirine ZEKAT VERİLMEZ..
ÇÜNKÜ; İSRA 64 DER Kİ.. "Sesinle onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla onlara karşı haykırarak yürü. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol. Ve vaadde bulun kendilerine. Şeytan ancak aldatmak için vaad eder onlara" 
ÇÜNKÜ; BİR ÜLKENİN TOPRAKLARINDAN, MALLARINDAN VE EVLATLARINDAN ŞEYTANIN HİSSE ALABİLMESİ O ÜLKE HALKININ ŞEYTANA UYARAK YA ZEKAT HIRSIZLARINA ZEKATINI KAPTIRMASI VEYA ZEKAT VERMEYİ TERKETMESİ İLE MÜMKÜNDÜR. 
ÇÜNKÜ;DOĞRU BİR NİYET İLE DOĞRU YERLERE VE DOĞRU HESAPLANARAK VERİLEN ZEKAT ZEKAT VEREN KİŞİLERİN MALLARININ VE EVLATLARININ SİGORTASI OLDUĞU GİBİ MİLLETLERİN, VATANLARIN VE O VATAN TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAŞAYANLARIN BİİZNİLLAH SİGORTASIDIR..
ÇÜNKÜ; ZEKATIN DOĞRU YERLERE VE DOSDOĞRU VERİLDİĞİ BİR ÜLKEDE ŞEYTANLAR VE ŞEYTANA HİZMET EDEN DEVLETLER ATLILARI VE YAYALARI İLE O ÜLKEYİ BİİZNİİLLAH İŞGAL EDEMEZ VE BİR KARIŞ TOPRAĞINDAN BİLE BİR HİSSE ALAMAZ.
ÇÜNKÜ; DÜN BU VATANA HAİNLİK YAPAN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ZEKAT ADI ALTINDA TOPLADIĞI HAKSIZ KAZANÇLAR İLE BU VATANA İHANET EDERKEN ZEKATINI KURUMLARA VEREN VE ONLARIN PEŞLERİNE GİDEN KANDIRDIKLARI İNSANLAR DA ZEKATLARINI VERMELERİ GEREKEN FAKİRLERE VERMEDİKLERİ İÇİN PERİŞAN OLDULAR..
ÇÜNKÜ; ŞEYTANIN BU TUZAĞI TÜRKİYEDE HALEN DEVAM ETMEKTEDİR VE ZEKATLAR ULAŞMASI GEREKEN YERLERE ULAŞMAMAKTA VE DEĞİŞİK CEMAATLER, KURUMLAR, VAKIFLAR, DERNEKLER, KURSLAR ADI ALTINDA BU ZULÜM VE ALDATMA DEVAM ETMEKTEDİR.
(Son kitabımız Tevbe-i Sayik 4 ve "şeytan haritası 1" çıktıktan sonra bunu hazmedemeyen "RUKYECİLER, CİNCİLER, BÜYÜCÜLER, FALCILAR VE ŞEYTANA HİZMET EDEN BİR ÇOK GURUPLAR HER TARAFTAN BİZİMLE UĞRAŞMAYA, İFTİRALAR ATMAYA, ŞANTAJLAR VE TEHDİTLER YAĞDIRMAYA BAŞLADILAR.. ANLADIK Kİ KUR'AN ESASLARI, ZEKATLARIN KİMLERE VE NASIL VERİLECEĞİ, NASIL TEVBE VE DUA EDİLECEĞİ GİBİ ŞEYTANIN BU ÜMMETE UNUTTURDUĞU GERÇEKLERİ BİZLERİN ÖĞRENMESİ VE UYGULAMAYA GEÇMESİ BU MİLLETİN EKMEK VE SU KADAR İHTİYACIDIR... 
Kendilerine Zekât Düşüp Düşmeyen Kimseler (Zekât Kimlere Verilir?
1 - Bir kimse zekâtını, fakir olan kendi usûl ve fürûuna yani, babasına, dedesine, anasına, ninesine, oğul ve torunlarına veremez. Fakir olan hanıma da zekât düşmez. Çünkü bunlara verilen zekâtın menfaati, kısmen zekât verenin kendisine ait bulunmuş olur. Bir cebinden çıkarıp öbür cebine koymak gibi bir durum ortaya çıkar. Halbuki zekâtın menfaatı, zekât verenin kendisinden tamamen kesilmiş olması ve başkalarını faydalandırması şarttır. İmam-ı Ebû Yûsuf ve İmam-ı Muhammed`e göre, bir kadın zekâtını fakir olan kocasına verebilirse de, İmam-ı A`zam`a göre veremez. Zira hukuken mal ayrılığı prensibi sebebiyle, kadının mal ve zinetleri kadının sayılmakta, dolayısıyla koca fakir iken kadının zengin olması mümkün olmakta ise de, örfen aralarında bir menfaat ortaklığı vardır. Bu bakımdan kadının fakir kocasına zekât vermesi câiz olmaz.

* Damad kayınbabasına, kayınbaba damadına zekât verebilir.

* Şâfiî mezhebinde sırf borcu kapatmak için usûl ve fürû birbirine zekât verebilir.

2 - Aslî ihtiyaçlarından başka nisab miktarı bir mala sâhip olan kimseye, zengin sayılacağı için zekât verilmez. Çünkü zekâtın gaye ve hikmeti, fakire yardım ve onun ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını yok etmektir. Zekât gibi öşürler, keffâretler, nezirler ve fitreler de zengine verilmez. Bunlar zengine verildiği takdirde müstehakkını bulmamış olacağından makbûl olmaz. Yeniden verilmesi gerekir. Zengine vâcib sadakalardan verilmese de, nafile sadakalar verilebilir. Çünkü bu sadakalar bir hibe mahiyetindedir. Zengine hibe yapılması câiz olduğu gibi, nafile sadaka da câiz olur. Ne var ki bu gibi hibe ve sadakalarda, fakire verilen sadakalardaki sevab ve fazilet yoktur.

3 - Kendisine zekât verilecek kimse zekâtın verildiği vakitte zekâta ehil olmalıdır. Bu ehliyetin sonradan ortadan kalkması, zekâtın sıhhatine mâni olmaz. Meselâ: Senesi dolmadan bir malın zekâtı bir fakire verilse, zekâtını yeniden vermek icab etmez. Sen zengin oldun diye geri de istenemez. Zira zekât verildiği anda, o şahıs zekât almaya müstehak idi.

4 - Bir kimse zekâtını zengin bir adamın küçük çocuğuna veremez. Çünkü bu çocuk babasının malıyla zengin sayılır. Fakat zengin bir kadının fakir ve yetim olan çocuğuna zekât düşer. Çünkü çocuğun nesebi, baba tarafından sabittir. Anasının servetiyle zengin sayılmaz. Bir kimse zekâtını zengin bir şahsın fakir olan babasına veya fakir olan büyük oğluna veya kızına veya o şahsın fakir olan hanımına verebilir. Zira bunlar birbirlerinin servetiyle zengin sayılmazlar.

5 - Zekât gayr-i müslimlere verilmez. Çünkü bu, fakir müslümanların hakkıdır. Yalnız İmam-ı Züfer, zekâtın, İslâm vatandaşlığına girmiş ehl-i kitabdan fakir gayr-i müslimlere (ehl-i zimmeye) verilmesini câiz görmüştür. Çünkü ona göre zekâttan maksad muhtaç olanları ihtiyaçtan kurtarmaktır. Muhtaç durumda olan zimmîlere verilmesiyle de, bu maksad hâsıl olur. Nafile sadakaların zimmîlere verilebileceğinde ise, ittifak vardır.

6 - Zekâtı önce akrabanın fakir olanlarına vermek efdaldir. Çünkü bunda hem zekât sevabı, hem de sıla-i rahim sevabı vardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi usul ve zekât düşmez. Bunun dışında akrabadan zekâta müstehak olan kimselerin tercih sırası şöyledir: Erkek ve kız kardeşler, Bunların evlâdları (yeğenler),Amcalar, halalar ve amca ve halaların evlâdları. Bunlardan sonra diğer uzak akrabalar gelir. Bu gibi akrabalardan sonra, fakir komşulara ve meslektaşlara vermek efdaldir.

7 - Zekât öncelikle malın bulunduğu yerdeki fakirlere verilmelidir. Başka yerdeki fakirlere gönderilmesi mekruhtur. Ancak kendisine zekât gönderilecek o uzak yerdeki kimseler akrabadan iseler, kerahat kalkar, bil`akis onlara zekât gönderilmesi efdal hâle gelir. Bir de zekât sene dolmadan önce ödenecekse, başka bir beldeye gönderilmesinde bir mahzur görülmemiştir. Zekâtın bir başka bölgeye naklinde kerahat olmayan bir başka durum da nakledilen beldenin fakirlerinin daha muhtaç ve fakir olması hâlidir. Veya zekâtın o beldeye naklinde müslümanların daha çok menfaatının olduğu tahmin edilmesidir. Âlim bir fakire zekât vermek, cahil bir fakire vermekten daha fazîletlidir. Bu bakımdan âlim bir zâta veya ilim öğrenmek için çaba gösteren bir talebeye, başka bir beldede de olsa zekât göndermek câiz ve isabetli olur. Borcun ne elemli bir musibet olduğunu hepimiz biliriz. Bu bakımdan bu musibetten kurtulması, borçlarını temizleyerek huzura ermesi için, zekâtın başka bir beldede oturan bir borçluya verilmesinde de fakihler kerahet görmemişlerdir. Bayramlarda akraba çocuklarına, fakir bir müjdeciye verilecek bahşişlerin zekât niyetiyle verilmesi de câizdir.

8 - Dinimize göre zekat yalnızca yoksulların eline muhtaç oldukları nesnelerin verilmesi hizmetini yapan bir yardım kurumu değildir. Sekiz sarf yerinden beşinde (zekatı toplayanlar, müellefe, bir kısım borçlular, yolda kalmışlar, Allah yolunda hizmet edenler), birçok müçtehide göre zekat verilecek şahsın yoksul olması şartı yoktur ve bu beş yere (amaca) yönelik zekat ödemeleri, bu hizmetleri ifa eden kurum, kuruluş ve araçlara da yapılabilir.

Hem yoksullara yardım hem de zekatın diğer sarf yerlerini yaşatma amacıyla kurulmuş dernek ve vakıfların kötü örnekleri olabilir; bunlara göz yummak da, kötü örneği genellemek de zulümdür. İyi niyetli insanlara düşen vazife ilgilenmek, iyi örnekleri desteklemek ve çürük elmaları ayıklamaya çalışmaktır.Bugün SAYİK KİTAP imzanı bekliyor!

SAYİK KİTAP YAYINCILIK bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «DEVLETİMİZE BAĞLI ZEKAT KURUMU VE BAKANLIĞI İSTİYORUZ». SAYİK KİTAP ve imza atan diğer 980 kişiye katıl.