Tüm Vatandaşlarımız’a “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” talep ediyoruz… HEMEN, ŞİMDİ…

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


COVID-19 virüsü ile bağlantılı eşi görülmemiş zamanlar yaşıyoruz…

Ülkemiz'in ve Vatandaşlarımız'ın, mevcut ve yaklaşan kapsamlı problemlerini çözebilecek KARAKTER, KABİLİYET ve KUDRET’teki çözüm önerisi olarak; tüm Vatandaşlarımız’a, bir “ANAYASAL HAK” olarak, Devletimiz tarafından “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” ödenmesini talep ediyoruz…

Covid-19 Virüsü ile bağlantılı problemler; insan odaklı, her geçen dakika kitleselleşen, hatta küreselleşmiş olan, son derece kapsamlı, şiddetli ve yıkıcı ekonomik, ticari, siyasi, psikolojik, sosyolojik tesirler bırakan bir şekilde ilerlemektedir.

Ancak; “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” talebimiz sadece olağanüstü acil durum yüzünden ve süresince değil; onurlu bir şekilde yaşamlarımızı sürdürebilmek, teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve otonom sistemler ile bağlantılı “Kitlesel İŞSİZLİK”, “Kitlesel İŞLEVSİZLİK” ve “Kitlesel Olarak HAYATI İDAME ETTİREMEME” problemlerine çözüm olabilmek, öngörülemeyen geleceğimize güvenle bakabilmek için de geçerlidir.

“VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” konusunu çok, ama çok önemsiyoruz ve ülkemizde de en geniş anlamda tartışılması, talep edilmesi ve hayata geçmesi için yaklaşık beş yıldır kapsamlı bir çaba içindeyiz…

Desteğinizi bekleriz…

http://vatandasliktemelgeliri.org/

Düşününce; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ…

+ VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği
+ VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ - TÜRKİYE
+ “BİR ŞEY YAPMALI…”

>>> VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Nedir?

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ; tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, devletimiz tarafından, ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir…

>>> Dünyada her geçen gün MESLEKLER KAYBOLMAKTA ve İŞSİZLİK ARTMAKTADIR…

Teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve özerk sistemlerin her geçen gün daha çok devreye alınıyor olması sonucunda; dünyada her geçen gün meslekler kaybolmakta ve işsizlik artmaktadır. Bu noktada; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ güçlü bir çözüm modeli olarak her geçen gün daha çok kabul görmektedir…

>>> VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Nelere Çözüm Olacaktır?

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ; işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör, eğitim, sağlık ve kısaca insanlık ile ilgili birçok konuda, günümüzdeki ve gelecekteki problemlerimizin birçoğunun çözümüne önemli katkılar sağlayacak, hatta çözebilecek niteliktedir…

>>> Dünyada; hem akademik, hem aktivist, hem de siyasi çevrelerde; hem ulusal, hem uluslararası anlamda; hem devletlerin, hem de sivil toplum örgütlerinin gündeminde olumlu bir dip dalgası olarak ilerlemekte olan ve “Yaklaşmakta Olan Kaçınılmaz Paradigma Değişikliği” olarak da kategorize edebileceğimiz “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” konusunu çok önemsiyoruz ve ülkemizde de en geniş anlamda tartışılması için çaba içindeyiz…

Desteğinizi önemsiyoruz ve bekliyoruz…

#VTG
#VatandaşlıkTemelGeliri
#EvrenselTemelGelir
#TemelGelir
#BirŞeyYapmalı…