Petition update

‘Vatandaşlık Temel Geliri (VTG)' Konusunun Tartışılmasını Destekleyenler

Ali Mutlu Köylüoğlu
İstanbul, Turkey

Jan 8, 2021 — 

Değerli Arkadaşlar,

Aşağıdaki form üzerinden, sizi de ‘Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) Konusunun Tartışılmasını Destekleyenler’ arasında görmekten çok memnun oluruz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAay5SyXz0zcJNxDVhQK_UKQsfVOF6vEXuSrETd_qJaqG0uQ/viewform?usp=sf_link

 

Dört ayrı kategoride katılmak mümkün;

A - Ağlar / Yapılar - [dernekler, vakıflar, platformlar, üniversiteler, siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar, düşünce kuruluşları, medya kuruluşları, şirketler, kooperatifler, spor kulüpleri, birlikler, v.b. yapılanmalar]

B - Akademisyenler - [Bireysel]

C - Medya Mensupları - [Bireysel]

D - Vatandaşlarımız - [Bireysel]

 

İlgi duyabileceğinizi düşündüğünüz başkaca meslekdaşlarınız veya tanıdıklarınız ile de paylaşabilirseniz çok memnun oluruz.

Amacımız; hem iletişim ve etkileşim içinde olabilmek, hem de 'Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) Konusunun Tartışılmasını Destekleyenler Haritası' nda sizlere de yer verebilmek.

 

İlave Notlar / Bilgiler :

1- 'Vatandaşlık Temel Geliri - Türkiye 2'nci Kongresi' 15 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecektir. 16 Mayıs 2020'de gerçekleştirdiğimiz 'Vatandaşlık Temel Geliri - Türkiye 1'inci Kongresi' nin video kayıtlarına youtube üzerinden ulaşabilirsiniz.

2- Bu form üzerinden paylaşacağınız e-posta adresinizin doğru olarak kaydedildiğini teyit edebilmek için, paylaştığınız e-posta adresiniz üzerinden size ulaşacağız.

 

>>> Vatandaşlık Temel Geliri (VTG); tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, Devletimiz tarafından, ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir…

>>> Teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve özerk sistemlerin her geçen gün daha çok devreye alınıyor olması sonucunda; dünyada her geçen gün meslekler kaybolmakta ve işsizlik artmaktadır. Bu noktada; Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) güçlü bir çözüm modeli olarak her geçen gün daha çok kabul görmektedir…

>>> Vatandaşlık Temel Geliri (VTG); işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör, eğitim, sağlık ve kısaca insanlık ile ilgili birçok konuda, günümüzdeki ve gelecekteki problemlerimizin birçoğunun çözümüne önemli katkılar sağlayacak, hatta çözebilecek niteliktedir…

>>> Dünyada; hem akademik, hem aktivist, hem de siyasi çevrelerde; hem devletlerin, hem de sivil toplum örgütlerinin gündeminde olumlu bir dip dalgası olarak ilerlemekte olan 'Vatandaşlık Temel Geliri (VTG)' konusunu çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın, ülkemizin ve ülkemiz ekonomisinin mevcut ve yaklaşan problemlerine çözüm olabilecek karakter, kabiliyet ve kudrette olduğunu düşünüyoruz. Ve, bu çerçevede de;  ülkemizde en geniş anlamda tartışılması için çaba içindeyiz…

Desteğinizi önemsiyoruz ve bekliyoruz…

 

Düşününce; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ...

 

+ VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ - TÜRKİYE

+ 'BİR ŞEY YAPMALI…'

+ VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ Araştırma, Geliştirme, Kültür ve Yayma Derneği


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.