Petition update

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ (VTG)'yi ve/veya VTG konusunun tartışılmasını destekleyen Ağlar / Yapılar

Ali Mutlu Köylüoğlu
İstanbul, Turkey

Sep 11, 2020 — 

Değerli Arkadaşlar,

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ (VTG)'yi ve/veya VTG Konusunun Tartışılmasını Destekleyen Ağlar / Yapılar (Dernekler, Vakıflar, Platformlar, Siyasi Partiler, Araştırma Kuruluşları, v.b.) arasında sizin de üyeliğiniz olanlar var ise; VTG konusunun ülkemizde de en geniş anlamda tartışılabilmesi için onlarla iletişim ve etkileşim içinde olmak isteriz.

Bunu da, işbu satırı tıklayarak başlatabiliriz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-mlEU4KCGcbpe38o7NS9bhzHmOqLCag_hj78VmBK06A1G7w/viewform?usp=sf_link

Desteğinizi alabilmek ümidiyle…

Düşününce; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ...

>>> VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ; tüm vatandaşlarımıza, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, Devletimiz tarafından, ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir…

>>> Teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve özerk sistemlerin her geçen gün daha çok devreye alınıyor olması sonucunda; dünyada her geçen gün meslekler kaybolmakta ve işsizlik artmaktadır. Bu noktada; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ güçlü bir çözüm modeli olarak her geçen gün daha çok kabul görmektedir…

>>> VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ; işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör, eğitim, sağlık ve kısaca insanlık ile ilgili birçok konuda, günümüzdeki ve gelecekteki problemlerimizin birçoğunun çözümüne önemli katkılar sağlayacak, hatta çözebilecek niteliktedir…

>>> Dünyada; hem akademik, hem aktivist, hem de siyasi çevrelerde; hem ulusal, hem uluslararası anlamda; hem devletlerin, hem de sivil toplum örgütlerinin gündeminde olumlu bir dip dalgası olarak ilerlemekte olan ve “Yaklaşmakta Olan Kaçınılmaz Paradigma Değişikliği” olarak da kategorize edebileceğimiz “VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ” konusunu çok önemsiyoruz ve ülkemizde de en geniş anlamda tartışılması için çaba içindeyiz…

Desteğinizi önemsiyoruz ve bekliyoruz…

Düşününce; VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ...


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.