Kampanya Kapatıldı

Devlet Malzeme Ofisi Kobilere Destek Olsun

Bu kampanya 38 destekçiye ulaştı


Kobi ve Girişimcilerin hibe ve teşviklerde en büyük sıkıntısı desteklenen ürün veya hizmetin sağlanabilmesi için ilgili ürünün kobi veya girişimci tarafından satın alınması gerekir. Satın alınan ürünün ücretinin tamamının banka üzerinden satıcı firmaya Kobi tarafından ödenmesi ve bundan sonrasında ise banka dekontu ile faturanın destek veren kuruluşa kobi tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Bu uygulama ile Kobi örneğin 1.000 ₺ değerindeki ürünü 1.000 ₺ +kdv olarak parayı bir şekilde finans etmesi gerekmektedir. Kobi veya Girişimci ilgili firmaya ödemesini yaptıktan sonra destek veren fon kuruluş o kobi ye ödenen tutarın %50 veya üzeri hibe tutarını ödemektedir. Fakat hibe ödemesi ilgili kuruluşun kaynak planlamasına göre bu ödemeler zaman alabilmektedir.

Oysa ki ilgili fon kuruluşu destek verdiği ürünün satınalınması için kobi veya girişimciyi DEVLET MALZEME OFİSİ ne yönlendiriyor olması halinde; kobi veya girişimci desteklenecek olan ürünün desteklenmeyen kısmını DEVLET MALZEME OFİSİNE ödemesini yapması kalan kısmını da ilgili fon kuruluşu DEVLET MALZEME OFİSİNE ödemesi halinde kobi ve girişimciye hibe maliyeti doğmayacaktır.

Şöyle ki : Örneğin Fon kuruluşu 1.000 ₺ tutarında bir ürünü kobiye %50 destek verecek. Fon kuruluşu Kobinin o ürünü DEVLET MALZEME OFİSİNDEN almasını sağlar ise kobi DEVLET MALZEME OFİSİ ne 1.000 ₺ yerine hibe oranı eğer %50 ise 500 ₺ öder. ürünü alır. İlgili fon kuruluşu da kalan 500 ₺ yi DEVLET MALZEME OFİSİ ne öder. Böylece kobi veya girişimci 500 ₺ hibe desteği alacağım diye 1.180 ₺ finansı önceden sağlamak zorunda kalmaz.

Bu durum en çok yeni iş kuracak Girişimcileri etkilemektedir. Yeni işini kuracak olan girişimci önceden öde faturayı al gel hibeyi vereyim uygulaması bütün girişimcilerin önünde çok büyük engel olarak durmaktadır. Oysaki bu yöntem ile girişimci daha kolay işletmesini açacaktır.

 Bu uygulamaya geçilmesi halinde DEVLET MALZEME OFİSİ piyasanın hemen hemen tüm ürünlerinde en büyük alıcı haline gelerek aslında üretimin artmasına, istihdamın artmasına, vergi tahsilatlarında artışa, sanayi endeksinin yükselmesine ve hatta ihracat artışı ile ürünlerin pazar istikrarını sağlayan kurum haline gelir.

AVANTAJLARI

1. Devlet Malzeme Ofisi Sanayi Endeksinin artmasına katkı sağlar.
2. Devlet Malzeme Ofisi kalite şartları ile ürün alımı yapacağı için üründe kalite artar.
3. Devlet Malzeme Ofisi belli bir fiyat politikası ile alım yapacağı için pazar fahiş fiyatının oluşmasını engeller
4. Devlet Malzeme Ofisi büyük alıcı olacağı için üretim ile birlikte iş gücünün artmasını sağlar
5. Üretim deki artış yeni yatırımları tetikler.
6. İç piyasada canlanma başlar
7. Üreticiler ürünlerini satabildikleri için işletme finansmanı için bankaların kapısını çalmaz
8. Üreticiler işletme finasmanı için bankalara gitmeyeceği için bu bankalar üzerinde baskı oluşturacak ve bankalar faiz indirimine gidecek
9. Üretim de TSE başta olmak üzere kalite belgeleri ile standartlar uygulanabilir hale gelecek.
10. Üretim artışı beraberinde ihracat artışını getirecek. Üretici yurtdışına açılacak
11. Üretimdeki artış yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturacak
12. İhracatdaki artış cari açığın azalmasına katkı sağlayacak.
13. Bu uygulama tüm alanları pozitif olarak etkileyecek.

Kobi Destek Merkezi

www.kobidestekmerkezi.comBugün Kobi Destek imzanı bekliyor!

Kobi Destek Merkezi bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Devlet Malzeme Ofisi: Devlet Malzeme Ofisi Kobilere Destek Olsun». Kobi Destek ve imza atan diğer 37 kişiye katıl.