Kampanya Kapatıldı

KAF-FED ÇERKES(ADIGE) HALKINI TEMSİL ETMEMEKTEDİR.

Bu kampanya 5 destekçiye ulaştı


KAF-FED(Kafkas Dernekleri Federasyonu) temsil ettiğini dile getirdiği Çerkes-Adıge halkının kimlik bunalımı yaşamasına neden olmakla birlikte, gerek anavatanında gerek ise dünyada Çerkes/Circassian/Cherkess olarak bilinen Adıge halkının bu gerçekliğine muhalif bir anlayış ile iyi niyetten yoksun bir saldırı içerisindedir.

"Çerkes halkları ve dilleri" tanımını yaparak hiçbir tarihi temele dayanmayan bu anlayış ile temsil dahi etmediği tüm Kafkaslı halkları Kafkas=Çerkes şemsiyesi altında temsil eder görüntüsü vermeye çalışmaktadır.Yıllardır gerçekleştirdiği faaliyetler ile Çerkes(Adıge) halkı yanlış ve tutarsız bir şekilde kamuoyuna anlatılmaktadır. Uluslararası literatürde adımız olan Çerkes adını çeşitli bahaneler ve ulusal basın aracılığı ile inkar etmekte, gerçek anlamından saptırmakta, Çerkes(Adıge) halkının geçmişi ve geleceği ile oynayarak tarihi vatanları ile sağlıklı ve aynı düzlemde ilişkiler geliştirmesinin ve temsil hakkının önüne geçmektedir. "Çerkes diye bir millet yok", "Kafkasya'da Çerkes diye bir halk yok" diyen kışkırtıcı,inkarcı yayınları ve sözcüleri vasıtasıyla intihal yapmakta ve Çerkes kamuoyunda da infiale neden olmaktadır. Adını çeşitli bahaneler ile inkar ettiği ve milli,kültürel değerlerine saldırdığı bir halkı temsil etme yetkisinin resmi kurumlar vasıtasıyla gözden geçirilmesi gerektiği inancıyla aşağıda imzası bulunan bizler, yetkili kurumları bilgilendirmeyi bir görev bilmekte ve bu saldırgan, inkarcı anlayışa hizmet eden bahse konu oluşumun uyarılması gerektiğini,

Saygılarımızla

Arz ederiz.

LİNK:Bugün Сонер imzanı bekliyor!

Сонер Даур bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «dernekler@ankara.gov.tr: KAF-FED ÇERKES(ADIGE) HALKINI TEMSİL ETMEMEKTEDİR.». Сонер ve imza atan diğer 4 kişiye katıl.