Deprem güvenli işyerleri istiyoruz!

Deprem güvenli işyerleri istiyoruz!

2.054 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Vedat Bilgin (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Bu kampanya neden önemli?

Deprem güvenli işyerleri istiyoruz!

6 Şubat depremleri tüm Türkiye’yi etkileyen sonuçlar yarattı. Binaların depreme dayanıklı olup olmadığı hepimizin sorduğu bir soru. 

Çalıştığımız binalar deprem güvenli mi? Depreme ya işyerinde yakalanırsak?

Yaşam alanlarımızdan biri de işyerlerimiz. Çalıştığımız mekanlar, plazalar, ofisler, fabrikalar deprem güvenli olmalı. Bina dayanıklılığı depreme karşı önlemlerin bir ayağı. İşyerinin bulunduğu bölge, çalışan sayısı, faaliyet alanı, tehlike sınıfı ve çevre işyerleri gibi faktörlerin dikkate alınmalı. Bu şekilde deprem öncesi, deprem anı ve sonrası yapılacaklar için eylem planları acilen hazırlanmalı

Çalışırken enkaz altında kalmak, ölmek istemiyoruz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin can güvenliğinden ve sağlığından sorumludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinde deprem tehlikesini ortadan kaldıracak çalışmaları ve depreme hazırlık çalışmalarını yapmaktan ve yaptırmaktan sorumludur. 

İşyerlerinde, acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak işverenlerin sorumluluğundadır.

Deprem bir acil durumdur. Deprem gerçeği dikkate alınarak çalışan ile işyerini etkileyecek risklerle ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. İşyerlerimizin deprem güvenli olması, işyerlerimizde deprem acil durum planının bulunması hakkımız.

İşyerlerimizin depreme hazırlıklı olması için:

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerel yönetimlerle iş birliği halinde işyerlerini deprem güvenli hale getirmek için çalışmalarına acilen başlamalıdır.

  Bakanlık bu konudaki planını çalışanlarla en kısa sürede paylaşmalıdır.

 2. Deprem bölgelerindeki işyerlerinde risk değerlendirmesi
  yenilenmelidir! 

  Deprem ve depremin oluşturacağı riskler özel olarak analiz edilmelidir. Bu çalışma için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, çalışan temsilcilerine başvurabiliriz. Risk değerlendirmesi yaptırılmasından sorumlu olan patronlarımızdan bunu talep edebiliriz.
  Her çalışan işyeri risk değerlendirmesi hakkında bilgilenme hakkına sahiptir. Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; sağlık ve güvenlik risklerine yönelik tedbir alınmasını talep etmek hakkımızdır.  

 3. Bir acil durum olan depremle ilgili acil durum planı hazırlanmalıdır.

  Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyerinde deprem öncesi, anı ve sonrası için bir acil durum planı hazırlanmalıdır. Deprem acil durum planları aynı zamanda; deprem sonrasında çalışanların barınma, yiyecek, içecek, enerji ve iletişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği önlem ve tedbirleri de kapsamalıdır.

 4. Deprem davranış bilinci oluşturmak amacıyla tüm çalışanlara eğitimler verilmelidir.

  İşyerlerinde acil durumlarla ilgili özel olarak görevlendirilen ekipler, arama kurtarma ve ilkyardım konularında profesyonel eğitim aldırılarak donanımlı hale getirilmelidir.

Plaza Eylem Platformu
https://plazaeylem.org

Politeknik
https://politeknik.org.tr

Toplumcu Mühendis ve Mimarlar Meclisi
https://toplumcumeclis.org/

2.054 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.