Free Education for all

Free Education for all

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jaypee Gallegos started this petition to DEPED

Ginawa ko po itong petition na ito para makatulong sa mga kabataang gustong makapag-aral pati na rin po sa mga matatandang gusto rin pong makapag-aral kaya suportahan po ninyo ang petisyong ito para makatulong sa lahat na gustong makapag -aral

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!