Petition Closed

Forrest Tree Planting

This petition had 103 supporters


       Alam naman natin na ang mga kagubatan at bundok ay malapit ng makalbo, dahil sa iligal na pamumutol ng mga puno, kaya dahil dito madali ng bahain sa ating bansa dahil walang sumisip-sip na mga puno. Kaya dapat tayong magtanim ng mga puno para maiwasan ang pag-baha.Today: Danica is counting on you

Danica Fronda needs your help with “Department of Envirorment and Natural Resources: Forrest Tree Planting”. Join Danica and 102 supporters today.