Petition Closed

Maisayaos ang classroom ng Sta.Fe Central School

Isa po sa mga silid aralan ng Sta. Fe Central School  ay merong iba’t-ibang gamit. Maliban sa ito ay isang silid-aralan, ito ay nagsisilbi ring isang canteen kung saan sa isang sulok ng kwarto na malapit sa bintana nakalagay ang isang cabinet na ang laman ay mga paninda na binabantayan ng isang tagapangasiwa. Idagdag pa diyan, ito rin ay nagsisilbing “Home Economics Room” dahil dito nakalagay ang kanilang kusina dahil dineklarang “dilapidated” ang kanilang Home Economics Building.

Gayunpaman, ang klase ay napapanatiling tahimik at nakatutok ang mga mag-aaral sa kanilang pinag-aaralan. Hindi maipagkakaila na minsan, ito ay nakaaabala sa pag-aaral ng mga bata. Kung may bumibili sa bintana, mahahati ang atensyon ng mga bata. Kung may gagawin namang pagluluto, ito ay siguradong makakaabala sa pagaaral ng mga bata, kahit may kurtina na pangtakip .

Nakakaawang isipin na sa liit ng kwarto,ito ay ginawang “multi-functional room”. Binigyan ng isang maliit na ispasyo sa kwarto para sa maliit na tindahan at dinagdagan pa ng munting kusina sa gilid.

Sana po ay matugunan ng mga kinauukulan na ang silid-aralang ito ay maging totoong silid aralan na magagamit sa pagtuturo lamang. Sana ay matulungan ang paaralang ito na magkaroon ng mga silid aralan na mas akma para sa kanilang klase sa Home Economics.

 

This petition was delivered to:


    Checkmyschool.org started this petition with a single signature, and now has 9 supporters. Start a petition today to change something you care about.