Magkaroon ng libreng edukasyon

Magkaroon ng libreng edukasyon

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Dahil sa libreng edukasyon maraming tao ang nakakapag-aral.Hindi na nila kailangan lumiban sa kanilang mga klase para humanap ng trabaho para magkaroon sila pambayad ng kanilang tuition fee.

At lalo silang gaganahan na magaral dahil hindi na sila magproproblema ng kanilang pambayad.

At kapag makapag tapos ka ng pag aaral maaari ka ng makakuha ng magandang trabaho at masusuklian mo na ang paghihirap ng iyong mga magulang na pag aralin ka.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!