Contractual Workers Welfare Association of National Anti-Poverty Commission

Contractual Workers Welfare Association of National Anti-Poverty Commission

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Keith Shanthi Cabauatan started this petition to Department of Budget and Management Department of Budget and Management

Malaking bahagdan ng mga kawani sa Pamahalaan ay binubuo ng mga Job Orders(JOs) at Contract of Service (COSs), sila ang nasa unahan o frontline sa pagdadala ng serbisyo, proyekto at programa ng pamahalaan sa taumbayan.

Sa darating ng Hulyo 2020, ang trabaho ng JOs at COS ay malalagay sa alanganin dahil sa DBM Budget Circular 580 na nagsasaad na magbabawas ng sampung bahagdan (10%) sa mga MOOE ng mga ahensiya ng pamahalaan. Ito ay magdudulot ng napipintong malawakang tanggalan sa hanay ng JOs at COSs na maaaring umabot sa 600,000. Dagdag na naman ito sa bilang ng mga mahihirap sa pamilyang Pilipino.

Ang Contractual Workers Welfare Association ng National Anti-Poverty Commission (CWWA-NAPC), ay binubuo ng mga JOs at COSs sa NAPC ay nababahala sa ganitong sitwasyon. Sa kasalukuyan tayong mga JOs at COSs ay kaagapay ng NAPC sa pagsusulong ng 10 batayang pangangailangan ng mga mangagawa at mamamayan.

Dahil sa napipintong tanggalan dulot ng DBM Budget Circular 580, Mawawalan ng saysay ang RA 8425 o mandato ng NAPC. Magiging palamutiing batas na lang ang "Magna Carta of the Poor," Maging ang mga pangunahing Serbisyo ng ibang ahensiya ng pamahalaan ay malalagay sa peligro.

Kaya't dahil dito ang CWWA-NAPC, kaisa ng iba pang samahan ng JOs at COSs sa iba pang ahensiya ng pamahalaan ay nananawagan sa DBM na pahalagahan ang mga manggagawang kontraktwal sa pamahalaan. Bigyan ng konsiderasyon at itigil ang planong pagbawas ng 10% sa MOOE ng mga ahensiya ng pamahalaan.

TUTULAN ANG DBM BUDGET CIRCULAR 580!
IPAWALANG BISA NG KONGRESO ANG KONTRAKTWALISASYON SA HANAY NG MGA MANGGAGAWA SA PAMAHALAAN!
MANGGAGAWA SA PAMAHALAAN, MAGKAISA!

Contractual Workers Welfare Association of the National Anti-Poverty Commission (CWWA-NAPC)

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!