Mascaretes per als docents i treballadores de centres educatius /Mascarillas para docentes

Mascaretes per als docents i treballadores de centres educatius /Mascarillas para docentes

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Mascaretes per als docents ha iniciado esta petición dirigida a Departament Educació. Generalitat de Catalunya.

Sol·licitem al Departament d’Educació que proporcioni a TOTES les seves treballadores el material EPI necessari per a poder realitzar la seva feina correctament: mascaretes, termòmetres, hidrogels i tot allò que determinen els protocols d’actuació davant la COVID-19.

Creiem que una compra conjunta abaratirà els costos públics i garantirà que tot el personal disposa d’ell. Especialment, aquelles persones que són vulnerables, sensibles, o que tenen alguna malaltia respiratòria, i que els heu indicat en els vostres informes de valoració que han de dur mascaretes ffp2.


És una obligació de l’empresa dotar del material de protecció necessari al seus treballadors.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicitamos al Departament d’Educació de Catalunya que proporcione a TODAS sus trabajadoras el material EPI necesario para poder realizar su trabajo correctamente: mascarillas, termómetros, hidrogels, y todo aquello que determinen los protocolos de actuacions del COVID-19.


Creemos que una compra conjunta abaratiría los costes públicos y garantiría que todo el personal dispone de él. Especialmente, aquellas personas que son vulnerables, o sensibles, o que tienen alguna enfermedad respiratoria i les han indicado en sus informes de valoración que tienen que llevar mascarillas ffp2.

Es una obligación de la empresa dotar del material de protección necesario a sus trabajadores.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas