Hem de protegir la Costa Brava, també a Sant Feliu de Guíxols

Hem de protegir la Costa Brava, també a Sant Feliu de Guíxols

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Grup Municipal Guíxols des del Carrer ha iniciado esta petición dirigida a Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya

La part de la Costa Brava que entra en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols és un espai de per si molt trinxat pels efectes de la construcció. De fet, hi queda molt poc traçat natural. El Pla director urbanístic que està redactant la Generalitat (conegut com a PDU) pot representar una oportunitat per capgirar, en part, aquesta situació i millorar de cares al futur la seva preservació. No obstant, cal lamentar que en l'aprovació inicial del PDU no es tinguin en compte tres zones que, en bona mesura, configuren el relleu paisagístic del litoral de Sant Feliu de Guíxols: Punta Brava, Les Penyes i La Volta de l’Ametller. Per això hem presentat al·legacions, per demanar que es protegeixin aquests àmbits i es desclassifiquin els sòls urbanitzables; sinó, d'aquí a pocs anys, haurem perdut del tot les línies de relleu marí que defineixen el perfil natural i paisagístic del nostre municipi. Aquesta és una expressió popular de suport a aquestes al·legacions i de defensa dels valors naturals, ambientals i paisatgístics que defineixen a la Costa Brava. 

Feu clic aquí per accedir al text amb les al·legacions

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas