CONTRA QUE ELS ALUMNES ES FACIN ELLS MATEIXOS LA PROVA PCR

CONTRA QUE ELS ALUMNES ES FACIN ELLS MATEIXOS LA PROVA PCR

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Soumaya Waez Bieto ha iniciado esta petición dirigida a Departament de Salut Generalitat de Catalunya

Davant la situació de crisi sanitària, la Conselleria de Salut vol delegar en els alumnes i que siguin ells mateixos qui es facin la prova PCR que determina si estan o no infectats pel virus COVID-19. Hauran de ser supervisats pels seus professors, en cap cas per personal sanitari.

EL PCR si bé no és difícil de realitzar, si s'ha de fer amb unes mesures mínines entre elles els equips de protecció sanitària que garanteixen que la prova no es contamina, els escobillons s'han de trencar i dipositar la part amb la mostra en el tub per proves. Com garantiran alumnes i professors que la prova està ben feta? Què passarà si hi ha mala praxis i algun jove s'inserta el pal de la prova massa endins? i si no fan la prova bé i surt un fals negatiu?

No ens oblidem a més, que estem demanant a la comunitat educativa, que no sanitària, que realitzi tasques per las quals ni estan preparats, ni han de fer doncs no entra dins de les seves competències. 

Si no hi ha personal, que en contractin!

Si no hi ha diners, que prioritzin! 

Per una educació pública i de qualitat!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas