¡Queremos un Bachillerato Subvencionado!

¡Queremos un Bachillerato Subvencionado!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Col·lectiu de Families de l'escola Sagrada Familia ha iniciado esta petición dirigida a DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT y

El col·lectiu de famílies de l’escola Sagrada Família de Gavà, sol·licita, amb la present, el concert dels
estudis de l’etapa de Batxillerat.
Veiem la necessitat d’oferir aquesta oportunitat a més d’una escola. Donat que actualment només, el
col·legi Santo Ángel de Gavà, gaudeix d’aquesta opció, com a escola concertada, d’entre tot Gavà i
Castelldefels. Fent campanya i promoció d’aquest avantatge i no oferint la totalitat d’estudis. Per
exemple, a la SAFA hi ha la opció de realitzar l’Itinerari d’Humanitats mentre que al Santo Angel no.
Aquest privilegi, d’un Batxillerat més econòmic i assequible, només el gaudeixen també els centres
públics.
No trobem just, que sent ciutadans que paguem els nostres impostos, com la resta, haguem de preveure
una despesa considerable per oferir als nostres fills un ensenyament de qualitat com és el que ofereix la
nostra escola. Demanem que es tingui en consideració la nostra petició, atès que no totes les famílies
disposem dels recursos econòmics necessaris per a realitzar el Batxillerat a l’escola desitjada i escollida.
Això comporta que, molts dels alumnes hagin de marxar a un altre centre, vulnerant el nostre dret a
escollir com a ciutadans, el que considerem més adient envers l’educació dels nostres fills.
Esperem que es tingui en consideració i aprovació la nostra petició, agraint-vos per endavant l’esforç i
recursos que això suposa.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas