Petición cerrada

No tancar aules de P3 públiques de Catalunya.

Esta petición ha conseguido 6.167 firmas


Al Departament d’Ensenyament de la Generalitat

 NO SUPRIMIU AULES NI PROFESSORAT DE P3

DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE CATALUNYA

El Departament d’Ensenyament vol tancar un elevat nombre d’aules públiques de P3 arreu de Catalunya per al curs 2016-2017. Es basa en la disminució d’alumnes prevista, però oblida tres coses fonamentals:

·      Moltes aules s’han massificat els darrers anys. S’ha convertit en norma el que haurien de ser casos extrems (25-28 alumnes/aula en Infantil i Primària i fins a més de 35 en Secundària).

·      La Generalitat ja ha fet fortes retallades en Educació en els darrers 5 anys amb més massificació, menys professorat i personal de suport, menys formació, menys beques de menjador, etc., per no parlar de la supressió absoluta de les partides per a Llars d’Infants municipals.

·      Paral·lelament, han augmentat les subvencions a centres concertats, alguns d’elit i fins i tot amb opcions educatives segregadores.

Fins i tot en un informe del Síndic de Greuges de 2012 es diu: “En aquest sentit, el Síndic de Greuges recorda al Departament d’Ensenyament la previsió de finançament de l’educació prevista en la Llei d’Educació de Catalunya, del 6% del PIB, i demana que les mesures d’austeritat tinguin en compte els objectius previstos per llei per a l’any 2017.”

Aquesta tendència no s’ha corregit. Actualment la Generalitat inverteix en educació menys del 4% del PIB. Estem per sota de la mitjana europea en despesa social i educativa. Com a conseqüència, molts infants i joves de les famílies amb menys recursos perden opcions educatives i compensatòries de la seva situació personal. Sobretot, alumnes amb característiques personals que requereixen atenció més intensa i diferenciada. Al final, més fracàs escolar i menys oportunitats educatives i professionals per a molts. Al final, un país més injust i desigual. 

La baixada de la natalitat és una bona oportunitat: ens permet ara, amb els mateixos recursos!, una educació pública més personalitzada i de qualitat. Una bona manera d’avançar, sense oblidar que es necessiten altres mesures, és no reduir les aules sinó les ràtios. Volem els nostres infants en grups de 18-20 alumnes. Ara podem.

Per això, exigim al Departament d’Ensenyament: CAP TANCAMENT A L’ESCOLA PÚBLICA, REDUÏM LES RÀTIOS.Hoy: Pedro cuenta con tu ayuda

Pedro Mercade Toro necesita tu ayuda con esta petición «Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: No tancar aules de P3 públiques de Catalunya.». Únete a Pedro y 6.166 personas que ya han firmado.