Mantenir la línia de P3 a l'Escola el Calderí de Caldes de Montbui

Petición cerrada

Mantenir la línia de P3 a l'Escola el Calderí de Caldes de Montbui

Esta petición ha conseguido 595 firmas
AMPA Escola el Calderí ha iniciado esta petición dirigida a Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Tot i les dificultats objectives derivades de la manca d’unes instal.lacions adequades, l’escola El Calderí, amb prop de tres-cents alumnes, una vintena de mestres, personal no docent, voluntaris i famílies, des de la seva implantació, l'any 2006, ha anat creixent i consolidant-se com una alternativa més, plenament integrada al mapa educatiu de Caldes de Montbui.

 El Calderí, comparteix amb la resta d’escoles públiques de Caldes els mateixos objectius de treballar per una formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes, que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, laica i arrelada al medi.

 Així mateix, el Calderí ha anat bastint el seu propi projecte educatiu a partir del model pedagògic de les comunitats d’aprenentatge, una alternativa educativa que promou la superació de les desigualtats socials mitjançant una pràctica educativa igualitària, solidària i participativa, implicant especialment les famílies i l’entorn en l’activitat formativa del centre. Aquest projecte, juntament amb un sistema d’organització escolar característic, l’institut-escola (oferta 3-16 anys) lluny d’establir diferències, ha de servir per enriquir i fer més diversa l’oferta pública  del municipi.

 A més l’escola, oberta al barri del Bugarai on està ubicada, s’està erigint com un important element de dinamització sociocultural que afavoreix la integració i la cohesió social en un barri dels més populars, amb més infants i de més diversitat cultural.

 L'educació necessita una política en majúscules. L'escola pública és una estructura d'estat. No ens podem permetre debilitar-la, ni posar-la a la cua de les prioritats, ja que més que una despesa, la inversió en educació és la més rendible per garantir el futur dels nostres alumnes i el del país en el seu conjunt. De fet, és el millor que podem fer per als nostres infants . 

 És per tot això que les famílies de la Comunitats d'aprenentatge El Calderí, la Plataforma de famílies Sí, el Calderí, entitats i tots els sotassignats subscrivim aquest manifest i ens COMPROMETEM a :

Primer. - A lluitar, sempre de forma pacífica i democràtica, per la continuïtat de l'escola El Calderí, arrelada al barri, com a institut-escola, amb el model de comunitat d'aprenentatge, tot preservant així la pluralitat i diversitat actual de models educatius del municipi.

Segon.- A trametre aquest manifest al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Caldes de Montbui, maig de 2014

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 595 firmas

Comparte esta petición