Infermera escolar

Infermera escolar

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Ana Ibáñez ha iniciado esta petición dirigida a Departament d'Educació i Salut Generalitat de Catalunya

Com a pares i mares d'infants amb unes necessitats sanitàries molt concretes i vitals, tenim el deure de fer visible la situació que es viu en moltes escoles, i com el professorat i personal laboral miren d’ensortir-se sense cap formació sanitària.

Tot alumne té dret a rebre una atenció sanitària continuada i de qualitat. Actualment aq tasques les dueen a terme el professorat i el personal laboral del centre, i el departament té constància de tots aquets casos. Tasques com administrar glucagón, insulina, fer controls capilars, manipulació de bombes, alimentació per botó gàstric, manipulació de sondes uretrals, administració d'antial.lèrgics, administració medicaments via rectal....

Situacions sanitàries que no saben resodre, que ho fan com bonament poden, però no tenen formació per fer-ho , fet que vulnera el dret fonamental a la vida i a poder participar del projecte educatiu del centre en igualtat de condicions. Aq pluralitat de casos ja es contempla al Model d'Escola Inclusiva Catalana, i s'hauria de poder donar una resposta sociosanitària educativa de qualitat.

La nostra pregunta és, el Departament d'Ensenyament contempla incorporar la figura de l'infermera escolar als centres educatius? Es hora q comencin ha aplicar els Decrets q ells mateixos fan i dotin als centres de recursos personals.

Tots junts sumem!!!

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales