Victoria confirmada

NO a la reducció del 30% mestres del CEIPValldeneu.St.Martí de Centelles.

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 187 firmas!


L’escola Valldeneu de Sant Martí de Centelles cobreix un buit en el territori, sent la única escola del poble. Sant Martí una població dispersa amb un alt grau d’immigració disposa solament d’un espai d’integració educatiu i social en l’escola.

Actualment, una quarantena de famílies de Sant Martí, Centelles, Aiguafreda, els Hostalets de Balenyà, Tona la Garriga i l’Ametlla del Vallès amb una alta diversitat social i cultural troben en aquesta escola un vincle efectiu per a la seva integració i participació comunitària.

El CEIP Valldeneu és una escola cíclica de caire rural que prioritza l’atenció a
a minoria, amb un projecte exclusiu i diferencial que amortitza el valor humà i econòmic de Sant Martí de Centelles. Evidència d’això és l’absència de conflictivitat entre les diverses comunitats que conviuen en el terme municipal i la creació de xarxes humanes tant importants en moments de crisi com aquest.

L’escola ubicada en barracons i en un solar provisional, es sostinguda gràcies a la xarxa social que ha teixit al llarg dels seus cinc anys d’existència. Un temps que ha sabut aprofitar per a generar els processos de cohesió i complicitat allà on no hi eren. S’ha adaptat a la precarietat i a les diverses situacions de reducció de recursos amb coratge sense lesionar el projecte inicial.

Aquesta vegada, però l’amenaça de reducció d’un terç dels mestres, fa insostenible projectar el futur. Sant Martí de Centelles veu amb aquesta agressió com es menystenen els territoris petits i els projectes educatius que van més enllà de les parets de l’escola.

La comunitat educativa està en aquests dies mobilitzada per a evitar aquest fet i disposada a emprendre accions que facin reconsiderar la decisió del Departament d’Ensenyament.Hoy: xavier cuenta con tu ayuda

xavier Mingo necesita tu ayuda con esta petición «Departament d'Educació Generalitat de Catalunya: NO a la reducció del 30% mestres del CEIPValldeneu.St.Martí de Centelles.». Únete a xavier y 186 personas que ya han firmado.